Windows

při kopírování článku ze seznamu.cz do wordu se objeví černá tečka