Windows nelze kopírat

nelze kopírovat do počítače s disku CD ani DVD?