Xampp- problém

Dobrý den, mám problém s jedním programem.. podle jednoho návodu jsem si chtěl udělat „vlastní hru“.. ovšem, když jsem vše splnil a napsal do prohlížeče svojí IP Hamachi napsalo to tohle.

Pístup zakázán!

Nové Xampp bezpe-ìnostní koncepce:

Přístup k požadovaným Adresář je k dispozici pouze z lokální sítě.

Toto nastavení je možné nastavit v souboru „httpd-xampp.conf“.

Pokud si myslíte, ¾e toto je chyba serveru, kontaktujte, prosím, webmastera.
Error 403
5.35.20.229
07/22/12 18:40:42
Apache/2.2.21 (Win32) mod_ssl/2.2.21 OpenSSL/1.0.0e PHP/5.3.8 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.1

Pokud by jste chtěli to co mám v „httpd-xampp.conf“ tak je to zde:

#
# XAMPP settings
#

SetEnv MIBDIRS „C:/xampp/php/extras/mibs“
SetEnv MYSQL_HOME „\\xampp\\mysql\\bin“
SetEnv OPENSSL_CONF „C:/xampp/apache/bin/openssl.cnf“
SetEnv PHP_PEAR_SYSCONF_DIR „\\xampp\\php“
SetEnv PHPRC „\\xampp\\php“
SetEnv TMP „\\xampp\\tmp“

#
# PHP-Module setup
#
LoadFile „C:/xampp/php/php5ts.dll“
LoadModule php5_module modules/php5apache2_2.dll

SetHandler application/x-httpd-php

SetHandler application/x-httpd-php-source

#
# PHP-CGI setup
#
#
# SetHandler application/x-httpd-php-cgi
#
#
# Action application/x-httpd-php-cgi „/php-cgi/php-cgi.exe“
#

PHPINIDir „C:/xampp/php“

AddType text/html .php .phps

ScriptAlias /php-cgi/ „C:/xampp/php/“

AllowOverride None
Options None
Order deny,allow
Deny from all

Allow from all

SetHandler cgi-script

SetHandler None

php_admin_flag safe_mode off

AllowOverride AuthConfig

Alias /security „C:/xampp/security/htdocs/“

php_admin_flag safe_mode off

AllowOverride AuthConfig

Alias /licenses „C:/xampp/licenses/“

Options +Indexes

DirectoryIndexTextColor „#000000“
DirectoryIndexBGColor „#f8e8a0“
DirectoryIndexLinkColor „#bb3902“
DirectoryIndexVLinkColor „#bb3902“
DirectoryIndexALinkColor „#bb3902“

Alias /phpmyadmin „C:/xampp/phpMyAdmin/“

AllowOverride AuthConfig

Alias /webalizer „C:/xampp/webalizer/“

php_admin_flag safe_mode off

AllowOverride AuthConfig

#
# New XAMPP security concept
#

Order deny,allow
Deny from all
Allow from 5.35.20.229
ErrorDocument 403 /error/HTTP_XAMPP_FORBIDDEN.html.var

Prosím poraďte mi. děkuji