zvuk

neumim nainstalovat hardware,aby me sel zvuk z reprodktoru.dekuji