Zapojení a naladění set-top-boxu

Set-top-box se stal nezbytným doplňkem k digitálnímu televiznímu vysílání v mnoha domácnostech. Jeho zapojení nepředstavuje tak veliký problém, komplikace může přinést další nezbytný prvek pro příjem pozemně šířených kanálů, televizní anténa. Jakým způsobem se případným chybám v kompletní instalaci a naladění set-top-boxu vyhnout se dozvíte v následujícím textu.

Samotný set-top-box určený pro DVB-T, což znamená Digital Video Broadcasting – Terrestrial, v překladu  zemské digitální vysílání. A proč zemské? Má to souvislost se zemí, neboť toto digitální vysílání je šířeno pomocí pozemních vysílačů a je přijímáno v jednotlivých domácnostech standardními anténami, které se používaly i při analogovém příjmu. Za příjem programů domácnosti neplatí žádné poplatky. Všechny kanály, které jsou naladěny pomocí set-top-boxu, jsou přijímány jako úplně volné. Pozor! Od placení koncesionářských poplatků není osvobozen nikdo, ty souvisí s vlastnictvím televizního přijímače s veřejnoprávní službou.

Zapojení k TV

Samotný set-top-box se k televiznímu přijímači připojí pomocí výstupu SCART příslušným kabelem. Z toho vyplývá, že i televizní přijímač musí být vybaven „scartkou“, což ale dnes je prakticky u všech modelů běžnou výbavou. Samozřejmě, může se stát, že někdo chce připojit set-top-box ke staršímu, většinou ještě CRT televizoru, který disponuje pouze anténním vývodem.V tomto případě je třeba zakoupit set-top-box s modulátorem. Dále je třeba set-top-box napojit na anténu, což se děje pomocí anténního vývodu. A  nyní se může začít s vyhledáváním televizních stanic. Nalézt by se v konečném součtu mělo 10 televizních kanálů. ČT 1, ČT2, ČT24, ČT4, Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, TV Barrandov a Prima Love. Naladění těchto televizních stanic je závislé na tom, jakým způsobem jsou jednotlivé kanály vyhledávány na set-top-boxu (viz. níže popsaný postup) a také velice záleží na klasických analogových anténách, pomocí kterých je signál odchytáván. A nastavení antény je pro televizní digitální vysílání zásadní.

Směrování antény

Umístění antény je ideální na střechu, tam se dá předpokládat, že jejím nasměrováním  na vysílač bude signál podstatně kvalitnější, než když se anténa upevní například na zeď či balkón. Navíc, anténa na zdi určitě nezapadá do estetického pojetí domu, ovšem, pro panelové domy je její umístění na balkóně v mnoha případech plně dostačující. Důležitá je i velikost antény. Ideálním řešením se jeví styl „matrace“ a platí, čím je uživatel dále od pozemního vysílače, měl by disponovat větší venkovní „matrací“ často v kombinaci se zesilovačem. Odborníci tvrdí, že v těsné blízkosti vysílače se dají televizní kanály chytat na kus jakéhokoliv železa. Pokojová anténa je využitelná cca pět až deset kilometrů od vysílače při velmi dobrém signálu. Do třiceti kilometrů by mohla stačit středně veliká venkovní anténa, nad třicet kilometrů se s největší pravděpodobností nelze obejít bez zesilovače. Záleží také na terénu a na výkonu pozemního vysílače. Určitě je nejlepší sílu signálu odzkoušet. Nevhodně nasměrovaná anténa se rozpozná okamžitě. Pokud je signál velmi slabý, prostě se obraz nekoná. Při nedostatečném signálu obraz „zamrzá“, rozpadá se nebo kostičkuje. Někdy je nutné venkovní anténu směrovat na nový vysílač. Někdy se stává, že je signál třeba zachytit ze dvou vysílačů. To se nastavuje anténa do nějaké přijatelné polohy a odzkouší se úroveň signálu na set-top-boxu. Pokud je signál nedostačující, nezbude než situaci řešit dvěma
venkovními anténami a signály sloučit. Při směrování antény je někdy nutností ji pootočit o 90 stupňů oproti původnímu umístění. Pokud bydlíte například ve městě s hustou zástavbou či někde v místě (například v údolí), kde nebyl kvalitní analogový signál, u snímání pozemního digitálního signálu se nemusí objevit žádný problém. Lze totiž odchytávat s úspěchem i odražený signál, v tomto případě se anténa směřuje i nesmyslnými směry, neboť jedna poloha se může ujmout. Pokud náhodou nejsou ve vašem panelovém domě upravovány rozvody společných televizních antén (koupi set-top-boxu se nevyhnete), tak se investice do nové antény bude pohybovat v řádech několika stokorun.

Ladění přístroje

Tato činnost u dnešních set-top-boxů není zas tak složitou věcí. Nejprve se přístroj zapne společně s televizním přijímačem. Veškeré činnosti související s laděním jsou vykonávány pomocí dálkového ovládání k set-top-boxu. Nejprve je třeba zvolit Menu a na obrazovce se objeví zpravidla Seznamy programů, Instalace, Nastavení  přístroje, Nástroje atd. Nás bude zajímat Instalace a tuto volbu potvrdíme tlačítkem OK. A objevuje se kromě jiného Automatické ladění a Ruční ladění. Zvolme Automatické ladění / nebo Vyhledávání / a znovu je třeba potvrdit OK. Dále se zobrazí volba Vyhledat – vše, kterou je třeba zadat  a vrátit se na políčko Vyhledat a znovu OK. Průběh ladění lze sledovat na televizní obrazovce a současně se zobrazuje i seznam nalezených televizních a rozhlasových stanic/ součástí pozemního vysílání jsou i  rozhlasové kanály, je jich 9 /. Vše, co set-top-box nalezne, se ukládá do paměti. Po skončení ladění se set-top-box přepne do režimu na běžný provoz a většinou se nastaví pozice prvního nalezeného programu. Všechny televizní programy se zobrazí v seznamu po volbě a potvrzení OK. Najetím na program v seznamu/ většinou tlačítka P + nebo P – , popř. šipky/ a potvrzením OK ho lze sledovat. Vyhledané programy lze také třídit nebo si je uspořádat, nabídky se objevují u seznamu programů zpravidla ve spodní části obrazovky. V Menu přijímače se také nalézá položka Zaměření antény. Po jejím otevření se zjistí, jak silný je signál právě vysílaného programu. Velké množství na trhu dostupných televizních přijímačů je vybaveno vestavěným DVB-T tunerem. To sice je velikou výhodou, ale ještě to neznamená, že klasický set-top-box spěje do zatracení. Nevýhodou digitálního vysílání je ten fakt, že pokud chcete nahrávat televizní program, tak nahráváte jen to, co sledujete. Pokud se někdo nemíní dívat na to, co z televize zaznamenává DVD či video, tak musí mít k dispozici druhý set-top-box a tuto situaci bez problémů řeší právě klasický set-top-box k tomu vestavěnému v televizním přijímači. Samozřejmě, pročtení příslušného manuálu je velmi důležité, protože výše popsaný způsob naladění set-top-boxu odpovídá obecnému návodu, jednotlivé modely se mohou od sebe lišit především způsobem zobrazováním údajů a grafikou, jen je v současné době žádoucí, aby měl přístroj a popis programů / EPG / v češtině. Ještě bych měl zmínit takovou maličkost. Pokud set-top-box bude vyžadovat zadání pinu, tak se dávají nuly.Tak, snad jen popřát příjemné pokoukání bez komplikací.