Jak naladit satelitní přijímač

V tomto příspěvku se podíváme, jak pokračovat v situaci, kdy je sestaven satelitní komplet a už jen schází úspěšné naladění satelitních stanic na přijímači / receiveru.

Předpokládejme, že máte k dispozici satelitní přijímač se slotem/ otvorem/  a v něm je zasunuta přístupová karta společnosti Skylink nebo CS Link, protože u zbylých satelitních operátorů naladění provádí technik té dané firmy. A dále předpokládejme, že máte zakoupenu a sestavenu parabolu se dvěma konvertory /ty mohou být vsazeny i do monobloku /, které zajišťují příjem stanic ze dvou družic, zpravidla je to Astra 19,2 a Astra 23,5 stupně. Hodnota u stupňů udává umístění satelitů na orbitální dráze. Jelikož obě Astry jsou „posazeny“ blízko sebe, můžeme chytat signál z obou současně. Předem je třeba si říci, že každý satelitní přijímač má určité odlišnosti v ladění satelitních stanic, postupy při vyhledávání, ukládání a třídění či přejmenování programů jsou popsány v příručce nebo v manuálu. Jen se prostě stává, že ony návody nebývají úplně srozumitelné a občas i nepřesné, pokud jde o překlady z cizího jazyka.

Menu přijímače

Po zapojení přijímače do zásuvky a po jeho propojení s televizním přijímačem ho stačí jen zapnout. To se na televizní obrazovce zpravidla objeví výběr jazyka, ve kterém bude přístroj komunikovat. Je třeba upozornit, že veškeré změny, které provedete v nastavení přijímače, se potvrzují  a ukládají. Po zvolení jazyka je třeba nastavit menu, odkaz na něj se objeví na obrazovce. V menu by se měly nacházet tyto možnosti –  instalace programů, seznamy programů, editace programů, nastavení systému a doplňkové funkce. Nabízí se instalace programů. Po odkliknutí instalace se zpravidla objeví seznam satelitů a ve vedlejším okně parametry toho daného satelitu. V seznamu satelitů je třeba najít popisek CZ 23,5 stupně, protože na této pozici naleznete české a slovenské satelitní stanice.

Přiřazování pozic

Všimněte si sloupce parametrů satelitů. Tam se nachází odkaz s názvem DiSEq. Když na odkaz najedete, tak se objeví na obrazovce tabulka s přiřazováním portů DiSEq. Jelikož popisujeme ladění satelitního přijímače, který snímá signál ze dvou družic, je třeba přiřazování pozic DiSEq věnovat zvýšenou pozornost. Ke každé pozici DiSEq lze přiřadit jedno z písmen A, B, C, D / nebo se může jednat o číslice, záleží na typu přijímače /. Nyní přiřadíte správnou družici na správné místo, aby příjem fungoval bez problémů. Pokud stojíte /obrazně/ za parabolou, tak levý konvertor snímá signál ze družice Astra 19, 5 stupně. A jemu se přiřadí pozice DiSEqA. Druhý konvertor odpovídá Astře 23,5 stupně a tam přiklikněte k DiSEq písmeno B. Vzhledem k důležitosti tohoto kroku není od věci nahlédnout i do manuálu, protože každý satelitní přijímač má mírně odlišné ladění. Uložte přiřazení DiSEq a vraťte se k satelitu označeném 23,5 stupně, který potvrďte.

Vyhledávání a třídění programů

Pokud jsou správně přiřazeny pozice DiSEq, tak po potvrzení polohy 23,5 stupně naběhne úroveň signálu a ta bývá zobrazena zpravidla na spodu obrazovky. Tam se také zobrazí  barevná tlačítka, která odpovídají stejným tlačítkům na ovladači. Poté je vhodné stisknout vyhledávání a nechat systém pracovat. Na obrazovce se objevují údaje o nalezených satelitních televizních a rozhlasových stanicích a o průběhu vyhledávání. Po jeho ukončení je v přijímači načteno zpravidla veliké množství satelitních kanálů. A nyní se stačí jen podívat, které to jsou. Návratem do menu a zvolením seznamu programů si můžete prohlédnout a setřídit programy. Po vyhledání jakéhokoliv českého televizního kanálu by se měl objevit obraz a údaje o jeho satelitních parametrech. Na obrazovce je také zobrazen údaj, ze kterého satelitu onen nalezený program pochází. Při proklikávání určitě narazíte na nápis třídění programů. Tím si můžete zvolit, z jakého satelitu se budou kanály přijímat / v našem případě se jedná o dvě družice / nebo lze zvolit jen české programy a nebo všechny dostupné. Pomocí třídění si navolíte sdružování stanic do oblíbených, často i žánrových skupin. Tyto možnosti by bylo dobré, kdyby si každý vyzkoušel, protože se nabídka na orbitu často mění a asi nechcete mít v seznamu sledovaných televizních programů buď všechny dostupné stanice / zkuste se jimi proklikat, je jich několik tisíc/ nebo černou obrazovku u programů, které se například přestěhovaly nebo změnily parametry.

Konečné nastavení systému

Pokud byly s úspěchem naladěny požadované satelitní stanice, následně zkontrolovány  a setříděny, tak se v menu skrývá další položka, nastavení systému. Tam se po jejím otevření zpravidla objeví volba jazyka menu, volba jazyka audia nebo titulků. Jsou zde možnosti označení výstupů, který je použit, lze zde zatrhnout typ obrazovky, nastavit místní čas / ten se poté zobrazuje při vypnutí satelitního přijímače na jeho displeji /, v této položce najdete i nastavení PINU, dětského zámku nebo nastavení vypnutí či zapnutí přístroje. Důležitou položkou je výrobní nastavení, které vrací vše v přijímači na původní úroveň. A lze zde najít i aktualizaci celého systému. V menu se dále objevuje položka Slot. Tam je zaznamenán druh karty, operátor a kódování. Poslední položkou v menu bývají doplňky, kde se nalézají například hry. Tento návod na seznámení se s laděním satelitního přijímače je třeba brát jako obecný příklad, případné odlišnosti najdete v přiloženém manuálu.                                                       T. B.