Co je to URL adresa

Podrobné vysvětlení pojmu url adresa a jeho významu v technologickém i praktickém smyslu.


URI

URI je zkratka označující v informatické terminologii určitý řetězec o pevně dané struktuře, který identifikuje zdroj – zpravidla nacházející se na určité lokalitě v síti, zpravidla na internetu.

Jeho tvar je následující:

schéma:hierarchická část?dotaz#fragment

Kde schéma udává, o jaký typ URI se jedná, hierarchická část v podstatě samotnou adresu, dotaz ji pak upřesňuje a fragment ještě dále konkretizuje – např. v rámci kapitoly odstavec apod.

URL

Jedná se o speciální případ URI, jeho formát je také trochu odlišný:

schéma://doménové jméno:port/specifikace souboru?parametry

Schéma je zpravidla http, doménové jméno např. radirna.cz, port – pro web 80, ale není to povinný parametr, specifikace souboru může udávat cestu k souboru např. /internet/co-je-to-url-adresa.html, parametr se pak objevuje u dynamicky generovaného obsahu, ale nejedná se o povinnou součást adresy.

V podstatě tedy URL není ničím jiným než webovou adresou, například pokud tedy máte někdy vyplnit Oblíbené URL, nežádá se po nic jiného, než adresa vaší oblíbené stránky.