Jak připojit wifi router

Router patří k nejčastěji používaným zařízením pro připojení na internet jak v domácnostech, tak ve firmách. V tomto článku rozebereme, jak co v něm zapojit a nastavit, aby vše fungovalo, jak má.

Co je vzadu

Podívejme se nejprve, jak vypadá typický router. Je to taková krabička s jednou nebo více anténami, vpředu bývá několik indikačních diod, které ukazují, jestli je zapnutý, jde do něj signál z internetu a funguje wifi. Na zadní straně pak je několik zdířek a vypínačů. První z nich je zdířka vedoucí do elektrické sítě, respektive do adaptéru, který byl přibalen v krabici u routeru. Další důležitou přípojkou je konektor pro vstup „internetového“ signálu. Jedná se o přípojku síťového (ethernetového) kabelu, který připojíte do zařízení, které vám dal k dispozici váš poskytovatel internetu. Tato přípojka je opticky oddělena od dalších přípojek se stejnou zdříkou ale opačným účelem – pro výstup z routeru do jednoho nebo více počítačů. Vše je ovládáno přes spínáč zapnuto/vypnuto (on/off), někdy bývá ještě na zadní straně tlačítko reset pro promazání nastavení. To je vše.

Zadní strana typického routeru.

Zadní strana typického routeru.

Jak připojit router k internetu

 1. Zkontrolujte kabel se signálem od vašeho poskytovatele internetu (O2, UPC, atd.). I toto zařízení je zpravidla napájeno přes adaptér – zkontrolujte, zda je zapojen v síti a vede z druhé strany do telefonní sítě nebo satelitu.
 2. Zapojte adaptér routeru do elektrické sítě a zapněte zařízení stiskem klávesy on/off.
 3. Pokud začala svítit jedna nebo více diod, je zařízení připojeno do elektrické sítě správně a můžete postupovat dále. Není-li stav připojení k elektřině nijak indikován, zkontrolujte zasunutí adaptéru do zásuvky i do zdířky v routeru.
  Síťový (ethernetový) kabel.

  Síťový (ethernetový/LAN) kabel.

 4. Zapojte do konektoru pro vstup (bývá někdy označen jako IN, Internet, apod.) kabel WAN ze zařízení, které máte od vašeho poskytovatele internetu.
 5. To, že byl zapojen správně, se na některých routerech hned indikuje rozsvícením diody s popiskou Internet, obrázkem zeměkoule nebo @.
 6. Nyní zapojte do jedné ze zdířek s popisem OUT (někdy bývají místo toho popisovány čísly nebo jsou u nich obrázky počítačů) ethernetový (síťový/LAN) kabel a z druhé strany jej zapojte do počítače.
 7. Spusťte v počítači internetový prohlížeč (Internet Explorer, Chrome, Firefox) a zadejte libovolnou adresu. Počítač by měl být v tuto chvíli připojen k internetu.

Jak nastavit wifi síť

 1. U některých routerů bývá přiloženo CD s průvodcem. Pokud je to váš případ, je to nejjednodušší řešení – na cédéčku najdete program, který vás (anglicky) navede nastavením wifi sítě a jejím zabezpečením. Doporučujeme nastavit wifi síť se zabezpečením typu WPA/WPA2 místo staršího a napadnutelného WEP nebo naprosto nezabezpečené otevřené sítě.
 2. Pokud není přiloženo CD, zkuste nahlédnout do manuálu – pokud není přiložen, zkuste zadat do google hledat výraz „model routeru manual“ a najít ho aspoň v elektronické podobě. V manuálu totiž je důležitá informace o speciální adrese, na kterou je třeba zajít a přes kterou se dají tato nastavení provést. K tomu bývají navíc v manuálu informace o tom, jak se na této stránce přihlásit jako administrátor, jaké heslo zadat a jak postupovat při nastavení.
 3. Pokud manuál není k nalezení, zadejte do adresního řádku prohlížeče (přepnete se do něj současným stiskem kláves Ctrl a L) adresu 192.168.1.1 pokud nefunguje tato, zkuste 10.0.0.138 . Pokud ani tato nefunguje, jděte do Start > Příslušenství > Příkazový řádek (případně Start – napište cmd a spusťte vyhledaný program). V příkazovém řádku napište příkaz: ipconfig a potvrďte Enter. Z hodnot, které se vypíší, si opište hodnotu z řádku Výchozí brána, stiskněte Ctrl+L a zadejte tuto hodnotu a měla by se zobrazit stránka s administrací routeru. K přihlášení pak vyzkoušejte jméno admin – heslo admin, případně jméno admin – heslo airlive, jméno admin – heslo 0000, jméno admin – heslo password, jméno admin – heslo 1234 a nebo jméno admin bez hesla.
 4. V aplikaci správy routeru nyní stačí najít položku jako je wifi, wireless network nebo wireless network settings a nastavit požadované chování nové bezdrátové sítě.
 5. Po nastavení bezdrátové sítě by měla být detekována vašimi zařízeními schopnými přijmout wifi (notebook, mobil, tablet) a po vybrání ze seznamu stačí na drtivé většině zařízení zadat nastavené heslo. (Někdy je ještě potřeba přepnout na typ zabezpečení, které je pro vaši wifi síť nastaveno.)