Jak zjistit IP adresu

Co je IP adresa. Jak zjistit IP adresu. Zjištění polohy počítače podle IP adresy.

Co je IP adresa

IP adresa slouží k identifikaci síťových zařízení připojených k síti. Takovýmto zařízením může být síťová karta, infračervený port aj. může se ale jednat i o virtuální zařízení. Jednodušeji a jasně: IP adresa je kód identifikující váš počítač v síti. V současnosti se k identifikaci stále ještě používá přesluhující IPv4, které je průběžně nahrazováno IPv6.

Jak to vlastně funguje

Ve verzi 4 je adresou 32bitové číslo, které zapisuje v desítkové soustavě po jednotlivých bajtech a odděluje tečkami. Takto se adresa dělí na tři části: adresu sítě | adresu podsítě | adresu počítače.

Vyhrazené adresy

Existují tři vyhrazené třídy adres, které jsou určeny pro privátní sítě. Jmenovitě se jedná o

  • třídu A: adresy 10.0.0.0 až 10.255.255.255
  • třídu B: od 172.16.0.0 do 172.31.255.255
  • třídu C: 192.168.x.0 až 192.168.x.255

Jak zjistit svou IP adresu

Stránek, které automaticky umí zjistit IP adresu a další údaje je na internetu poměrně velké množství, uvádíme několik pro inspiraci

  • www.polohaip.cz
  • www.mojeip.cz
  • www.moje-ip-adresa.cz
  • aj.

K čemu je to dobré?

Adresu IP potřebujete zpravidla znát při různých operacích, kdy propojujete dva a více počítačů mezi sebou, například stačí když chcete hrát s kamarádem po síti hru, nasdílet si soubory nebo provést podobný úkon. V dnešní době už programů vyžadujících přímé zadání IP adresy uživatelem ubývá, to nic však nemění na tom, že je to běžně používaný údaj k identifikaci v síti.