Jak zvětšit písmo v internetovém prohlížeči

Jak zvětšit písmo v prohlížeči. Čtení na celé obrazovce, zvětšení fontů a písma, usnadnění přístupnosti.

Jak zvětšit písmo pomocí myši. Zoom kolečkem.

Tento postup funguje nejen v prohlížečích jako Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera, ale i v řadě dalších programů, jako je Microsoft Word, Adobe Reader a dalších. Stačí držet klávesu Ctrl a otáčením kolečka myši si přibližujete text i obrázky, čímž se automaticky provádí zoom a zvětšování podle stupně otáčení.

Čtení webu na celé obrazovce

Pro čtení webu na celé obrazovce, tzv. fullscreen (které opět funguje i v řadě jiných programů) umožňuje klávesová zkratka F11. Nelekněte se, když vám zmizí menu a další tlačítka, stejnou zkratkou lze samozřejmě i obnovit původní rozložení. Navíc, při pohybu myší do horních souřadnic obrazovky se adresní řádek prohlížeče a několik dalších tlačítek také zobrazí.

Předčítání webu nahlas

Webovou stránku nemusíte číst a můžete si ji nechat předčítat, dovede to prohlížeč Opera po doinstalaci modulu, předčítá a vykládá slova v angličtině, u českých webů není výslovnost ideální. Dále existují komerční aplikace pro nevidomé, které  si již s tímto problémem poradí lépe.