iPhone 3G(S): Co dělat, když se nenabíjí

Postup, jak řešit situaci, když máte iPhone zapojený v nabíječce a ukazatel nabití baterie nepřibývá.
Příčin toho, proč se váš iPhone nechce nabíjet, může být celá řada. Od hardwarových souvisejících s kabelem (poškození konektoru, nabíječky, nebo zdířky v telefonu), přes baterii (která jak známo bez rozmontování celého mobilu vyměnit nejde), až po příčiny softwarového charakteru (např. kvůli update z iOS verze 3.x na 4.x).

Naštěstí, většinou není tak zle aby se nedala tato potíž vyřešit i bez potřeby nějakého většího servisního zásahu – stačí postupovat bod po bodu podle tohoto seznamu.

  1. Zaprvé zkontrolujte, zda je opravdu kabel zapojený v síti. Je možné, že zásuvka třeba není úplně těsná, nebo jste zapomněli propojit USB kabel s nabíjecí koncovkou. Třeba taky prostě nejde síť. Dřív než se tedy pustíte do čehokoliv dalšího, nepodceňte ani tuto oblast.
  2. Zkuste, jestli se telefon nenabíjí při propojení s počítačem přes kabel – to by ukazovalo na závadu koncového dílu nabíječky nebo elektrické zásuvky.
  3. Podívejte se po jehle nebo kancelářské spojce a pročistěte kontakt v konektoru uvnitř iPhonu. Zdířka pro nabíjecí a datový kabel je poměrně široká a nezřídka se zanese prachem – telefon pak sice díky mechanickým snímačům může vykazovat, že se nabíjí, ovšem kvůli zaneseným kontaktům do něj prostě proud neteče.
  4. Zkuste telefon vypnout a pak zase zapnout, klasicky podržením horního tlačítka.
  5. Pokud normální restart nepomohl, je na čase zkusit hard reset. Ten provedete tak, že budete současně držet kulaté středové a horní vypínací tlačítko – obě zároveň tak dlouho, dokud se znovu neobjeví logo Apple a telefon nezačne opět nabíhat.
  6. Stiskněte boční tlačítka na ovládání hlasitosti a pak proveďte hard reset. Mačkejte tedy tlačítka v tomto pořadí: (nejprve boční) nahoru – dolu – nahoru – dolu – a pak současný stisk horního a středového tlačítka asi na 20 sekund (viz bod 4).
  7. Pokud stále nic nepomáhá, je docela vysoká pravděpodobnost, že vám pomůže přemazání dat a nastavení. Jděte přes menu telefonu: Nastavení > Obecné > Obnovit > Smazat data a nastavení Vymazávací operace může trvat zhruba 45 minut až hodinu, mezitím si můžete do počítače třeba instalovat iTunes, protože ty se vám za chvíli hodí.Potom, co doběhne čárka pod logem Apple na telefonu dvakrát po sobě až na konec, jsou všechna data v telefonu promazána. Pokud ho teď zapnete, mělo by se na displeji zobrazovat logo iTunes a požadavek na propojení s počítačem přes USB.V tuto chvíli tedy připojte telefon k počítači. Automaticky nastartují iTunes a uvidíte v nich váš iPhone. Nastavte synchronizaci a nechte telefon zálohovat. V tuto chvíli by měla výzva pro propojení z displeje mobilu zmizet a ukazatel nabití baterie i nabíjení mělo už fungovat správně.
  8. Pokud nic z výše uvedeného nepomohlo, může být problém v nabíječce. Novou můžete levně získat například u smarty.cz