Jak sdílet internetové připojení z Androidu do PC

Návod, jak připojit počítač k internetu pomocí mobilu s Androidem přes Wi-Fi nebo USB kabel.

Dříve než budete pokračovat dále se ujistěte, že je váš telefon připojen k internetu. Přejděte do nastavení vašeho telefonu a v části „Bezdrátová připojení a sítě“ zvolte možnost „Další…“, dále pak „Sdílení připojení a přenos. přístup. bod“.

Sdílení připojení přes wifi

  1. Klikněte na „Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi“ a v dialogovém okně které se otevře, zadejte libovolné jméno sítě a vyberte způsob zapezpečení. Pokud vyberete „žádné“, vytvoříte síť, ke které se bude moci připojit kdokoliv bez nutnosti zadání hesla. Pokud chcete aby byla síť zaheslovaná, vyberte možnost zabezpečení „WPA PSK“ nebo „WPA2 PSK“ (bezpečnější) a zadejte heslo. Kliknutím na „Uložit“ vaše nastavení potvrdíte.


  1. Kliknutím na zaškrtávací políčko „Přenosný přístupový bod Wi-Fi“ aktivujete vaši Wi-Fi síť. Nyní je potřeba připojit se k síti v počítači.
  2. Na počítači zapněte Wi-Fi adaptér a na hlavním panelu rozklikněte ikonku s dostupnými připojeními. Najděte mezi nimi připojení se stejným názvem, který jste zadali v telefonu a klikněte na „připojit“. Pokud jste nastavili heslo sítě, budete nyní vyzváni k jeho zadání. Po potvrzení hesla jste připojeni k internetu.

Sdílení připojení přes USB kabel

  1. Propojte váš telefon s počítačem pomocí kabelu USB. Na telefonu si otevřete notifikační oblast a kliknutím na „Připojena karta SD“ odpojíte SD kartu od počítače. Toto je nezbytné, aby bylo možné aktivovat sdílení připojení přes USB kabel.
  2. Nyní klikněte na zaškrtávací políčko „Sdílení internetu – USB“. Pokud toto políčko nelze zaškrtnout, zkontrolujte, zda je SD karta skutečně odpojena od počítače. Pokud by se přístupový bod okamžitě po aktivaci vypnul, opět ho zapněte, dokud nezůstane zapnutý.

Počítač se k dostupné síti nyní již připojí automaticky.