Mobilní tarify pro ZTP

Přehled zvýhodněných nabídek, určených pro zdravotně či tělesně postižené a seniory, které nabízejí operátoři T-mobile, Vodafone a O2.

Kdo může získat tarif se slevou

Tyto tarify jsou určeny pro všechny, koho se týkají:

 • Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
 • Fyzická osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P
 • Fyzická osoba závislá na péči jiné fyzické osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost)
 • zákazník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C

Co je třeba doložit

 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • průkaz ZTP
 • případně potvrzení lékaře o praktické nebo úplné hluchotě
 • nebo rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod II. stupně z důvodu úplné nebo praktické hluchoty (bod 2 písm. i) vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, do 31.12.2005 bod 2 písm. l) Přílohy 2 vyhlášky č.182/1991 Sb.)
 • případně rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod III. stupně (bod 3 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.,)mobil
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • v případě osoby pečující o osobu s průkazem ZPT: oznámení o přiznání příspěvku na péči
 • nebo rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči dle § 7,8 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • U Vodafonu v případě, že se zájemce rozhodne neposkytnout kopii dokladu, má možnost nahradit ho čestným prohlášením. Pokud tedy nemůžete dotyčné doklady o potvrzení ZTP nebo příjmu příspěvků sehnat, stačí napsat čestné prohlášení, kde tuto skutečnost svým podpisem stvrzujete. Každopádně však musíte ještě prokázat svou totožnost – předložením občanského průkazu, cestovního pasu, či řidičského průkazu. Bližší údaje a informace co donést vám každopádně dají na pobočce toho kterého operátora, jehož služby využíváte.

O2

U O2 po předložení potřebných podkladů nedostanete přímo tarif, ale slevu. Tato sleva se dá použít jak na pevnou linku, tak na mobilní volání. Sleva je složena ze státního příspěvku + slevy poskytované O2. Uplatnit se dá na jakýkoli platný hlasový tarif vyjma tarifu O2 Mini, uplatnit se dá také na vysokorychlostní připojení k internetu O2 Internet nebo sledování O2 TV. Co se mobilních tarifů týká, sleva se dá uplatnit na kterýkoliv s měsíční cenou 290 Kč nebo více (logicky – aby vás ještě operátor nedoplácel, ale vše se dalo uplatnit formou slevy).

Druh slevy Na mobilní služby Na služby pevné sítě
Státní příspěvek 200 Kč 200 Kč
O2 Sleva 87,30 Kč 206,80 Kč
Celková sleva 287,30 Kč 406,80 Kč

T-mobile

Tento operátor poskytuje zdarma za 0 Kč k tarifům (kromě tarifů Twist a některým podnikatelským tarifům, více viz aktuální podmínky) toto zvýhodnění:

 • 200 volných minut na volání a 200 SMS do sítě T-Mobile.

Vodafone

U Vodafonu je zvýhodnění řešeno formou tarifu označeného jako Zvláštní cenový plán, zjednodušeně Zvláštní tarif. Jde o speciální balíček 50 volných minut za Zvláštní měsíční poplatek 50,42 Kč včetně DPH. Tyto volné minuty jsou na rozdíl od T-mobile do všech sítí. Celý balíček je součástí tarifů na míru, takže po vyčerpání minut voláte za ceny stejné jako v těchto tarifech, to samé co se týká SMS nebo dat.

Virtuální operátoři

Řadu tarifů pro ZTP nabízejí také tzv. virtuální operátoři. Pokud máte k dispozici průkaz ZTP, doporučujeme určitě vyzkoušet kalkulačku na webu Tarifomat.cz  – přepněte se do expertní verze, zaškrtněte, že máte průkaz ZTP a zadejte parametry požadovaného tarifu – dostanete pak výpis tarifů, které jsou pro vás vhodné, včetně rozepsání všech poplatků.