Jak podat trestní oznámení

Kdokoliv z nás se může stát obětí zločinu, můžeme být někým okradeni , podvedeni a může nám někdo ublížit. V tomto případě byste měli vědět, jak postupovat při podání trestního oznámení. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Trestní oznámení může podat kdokoli z nás, pokud k tomu máme pádný důvod. Můžeme ho podat písemně, nebo ústně na kterékoli policejní stanici a státních zastupitelstvích.

Písemné trestní oznámení musí obsahovat :

  • kdy se trestný čin stal
  • co přesně se stalo
  • kde se trestný čim stal
  • kdo se dopustil trestného činu
  • jak k trestnému činu došlo
  • jaké byly následky trestného činu
  • čím byl trestný čin spáchán
  • kým byl trestný čin spáchán

Pokud chcete být informování o vyřízení trestního oznámení, musíte to do oznámení připsat. Policie vás vyrozumí do 30 dnů. Nezapomeňte připsat celé vaše jmeno a přesnou adresu společně s telefonním kontaktem, kdyby vás policie chtěla vyslechnout. Do trestního oznámení piště vždy jen pravdivé informace.

Jak podat trestní oznámení přes internet?

Testní oznámení můžeme podat i v podobě elektronické formy a to na internetové adrese : http://epodatelna.justice.cz/ePodatelna/epo1200new/form.do Tuto formu podání můžete využít pouze tyhdy, že máte zaručený, kvalifikovaný elektronický podpis. V průběhu vyplňování je k dispozici i nápověda.

Vzor trestního oznámení :

Policie ČR

Obvodní oddělení kriminální

Střitež

Střítež 13.06.2008

Věc : Oznámení o podezření ze spáchání trestného činu

 

V roce 2006 jsme se s manželkou seznámili s dotyčným MARTINEM KRÁLEM, bytem Horní Lánovská 78, Střítež, 548 97. Ten se přistěhoval nově do domu, kde jsme s manželkou bydleli. Začali jsme se scházet, a stali se z nás přátelé.

V roce 2007 v únoru nás pan Martin Král požádal o půjčku 70 000 Kč , mělo to být údajně na koupi automobilu, který potřeboval pro vlastní účely a dojíždění do práce. Domluvili jsme se společně na splátkovém kanceláři, sepsali jsme smlouvu, kterou jsme nechali ověřit podpisy.  Po pravidelném 2 měsíčním splácení ovšem pan Martin Král přestal půjčku splácet, nejdříve se vymlouval , že ztratil práci a peníze na splátku nemá. Po delší době nesplácení se nám začal vyhývat a nakonec se dostěhoval a přestal komunikovat úplně. Nedávno jsme zjistili, že si půjčil peníze i od ostatních sousedů v okolí. Dovolím si tvrdit, že si pan Martin Král popůjčoval peníze záměrně, a záměrně nás chtěl o peníze připravit. Automobil, který si měl za půjčené peníze koupit jsme nikdy neviděli. Ostatní popůjčované peníze od sousedů také nesplácí. Na majetek dotyčného je prý uvedena i exekuce. V místní restauraci jsme zjistili, že se pan Král chlubil tím, že vsází peníze na sportovní zápasy, možná ,že peníze, které si od nás půjčil použil právě na tyto účely.

S  ohledeme na tyto okolnosti si dovoluji tvrdit, že jsme byli panem Martinem Králem podvedeni a vznikla nám škoda v hodnotě 64 000 Kč. Tímto bychom chtěli podat trestní oznámení na pana Krále a to z důvodu podvodu . Žádáme ,aby celá věc byla řádně prošetřena. Zároveň žádám, abyste nás s výsledkem šetření seznámili. Spolu s tím zasílám i kopii smlouvy a splátkového kalendáře mezi mnou a panem Martinem Králem.

 

Ing. Jaroslav Brakovský Bc.

Horní Lánovská 78

Střítež, 548 97

tel. 849 578 462

mobil  770 465 798