Jak podat žalobu přes internet

Návod na podání soudní žaloby online pomocí portálu elektronické justice.

eJustice

Žaloba patří mezi agendy, které je možné vyřizovat přes portál elektronické justice, který najdete na adrese http://obcanskyzakonik.justice.cz/ejustice/index.html (pozor: eJustice.cz a podobné subjekty s tímto projektem Ministerstva spravedlnosti nemají co dělat, správná je pouze tato adresa a žádná jiná).

V možnostech na výše zmíněném portálu vyberte tedy možnost ePodatelna a pokračujte dále. Po zobrazení úvodních informací pokračujte přes volbu Nové podání a následně vyberte druh – tedy jestli se jedná o nové, nebo další podání k soudu. Jelikož se jedná o žalobu, vyberte ze seznamu agend právě ji a pokračujte na další obrazovku. Zde vyberte nejprve příslušný krajský a následně okresní soud, pod který žaloba spadá a dolu pak vyplňte údaje o vás, jako podávajícím. V dalším kroku pak vyplňte údaje o žalobci (pokud jste to zároveň vy,tj. jste podávající i žalobce, stačí přenést údaje z předchozího kroku stiskem tlačítka >). Dále pak vypište údaje o žalovaném či žalovaných a pokračujte dolu, kde je formulář pro vlastní text žaloby.

Žaloba se v tomto formuláři skládá ze tří částí: věci, textu podání a závěrečného návrhu. Do těla věci vypište vlastní předmět žaloby, do textu a závěrečného návrhu pak skutkové okolnosti a navrhované důkazy. Nakonec je před odesláním potřeba žalobu podepsat pomocí elektronického podpisu, který je potřeba mít nainstalovaný v počítači.

Podání oznámení emailem

Druhou možností podání žaloby online je možnost zaslat ji emailem. Podmínkou je opět elektronický podpis, kterým pak toto podání podepíšete (získate ho za cca 100 Kč na pobočkách České pošty). Při tomto způsobu podávání žaloby je nejprve potřeba najít email na podatelnu. Ten najdete na webu portal.justice.cz kde je vyhledávač kontaktů, přes který se dostanete k dotyčné emailové adrese.