Jak používat auto levně

Umění využívat dobrých služeb

V současné době je samozřejmostí, že k funkční firmě patří automobil, mnohdy nejeden. Starat se o více vozidel, o jejich údržbu a sledování veškerých plateb, které s užíváním vozového parku souvisí, je nelehký úkol. Nejsou-li finance k nákupu firemních vozidel, lze využít různých možností financování, k nimž patří financování úvěrové, pronájem vozidel, finanční leasing, zpětný leasing či operativní leasing.

S úsporou času i financí

Operativní leasing pro podnikatele je jednou z žádaných a hojně využívaných služeb, která se momentálně stává výhodnější, než koupě vozu či vozidel. Super výhodným je poté, co klient využije tohoto druhu leasingu pro 10 a více vozidel, kdy se za normálních okolností stává spravování vozového parku administrativně i fyzicky náročnější činností.

auto

Nově s LeasePlanGo

Ideálním pro řadu klientů se tak stává například dlouhodobý pronájem vozidel, kdy ke konci smlouvy nájemce vrací vozidlo svému pronajímateli. V době čerpání smlouvy však využívá mnoha dalších atraktivních sužeb, které úzce souvisejí s užíváním vozu, vozů. Omezena je tak složitá administrativa, nečekaná vydání, měsíční splátka je neměnná a dobrou zprávou pro mnohé je, že firemní vůz bude vždy moderní, fungující a na úrovni. Pro konečné rozhodnutí je třeba seznámit se s finančním srovnáním a porovnáním, kdo z poskytovatelů těchto a podobných služeb je na špičce žebříčku výhodnosti. V potaz může být bráno pořízení vozidel za hotové, na úvěr, finanční leasing nebo s využitím LeasePlanGo.

Jako na zavolanou

Fakt, že ve splátkovém kalendáři je konečně zaplacen jen rozdíl mezi pořizovací a garantovanou zůstatkovou cenou na konci leasingu, a další vítaná plus, odrážející se v účetnictví firmy, včetně nulové akontace a možnosti odečíst položku z daní, je nezanedbatelný a přichází jako na zavolanou. Úspěšný podnikatel či pružná firma se totiž vyznačuje uměním využívat ze široké nabídky stávajících služeb ty nejlepší.