Jak se bránit vyhrožování

V dnešní společnosti není vyhrožování bohužel ničím neobvyklým a téměř každý se jistě ve svém životě s nějakými výhružkami setkal. Mohlo jít o malichernosti, ale i výhružky ohrožující člověka na životě. Jak se proti vyhrožování bránit a kdy volat policii?

Vyhrožování jako takové a jeho řešení záleží především na tom, kdo vyhrožuje – zda jedinec či skupina, v jakém rozsahu, zda pravidelně nebo ojediněle, zda je osoba, které je vyhrožováno z výhružek na dně a po duševní stránce jí výhružky ubližují, má kvůli výhružkám psychické poruchy aj. Existují totiž lidé, kteří se zastrašit nenechají a naopak se pachateli postaví čelem, nebo dokonce někdy dojde i k fyzické výměně názorů, což vám však v našem článku radit nebudeme! Ideální je, pokud máte svědky nebo důkazy a jestliže vám výhružky ubližují, obraťte se na policii nebo jiný orgán či osobu, která může dát pachateli za vyučenou, postrašit ho nebo potrestat.

Vyhrožování obecně jako trestný čin

Jestliže vám někdo vyhrožuje, nebo vás pronásleduje, můžete se se svou starostí obrátit na Policii České republiky. Měli by vám pomoci, sepsat s vámi protokol, zjistit více informací o vyhrožujícím a především vám zajistit bezpečí.

Jestliže vám druhá osoba vyhrožuje ublížení na zdraví, usmrcením, nebo způsobením škody velkého rozsahu, vyhrožuje vám ublížením na zdraví pro vaši příslušnost k etnické skupině, národnosti, politickému přesvědčení nebo vyznání, nebo vás sleduje, neváhejte a obraťte se na Policii České republiky, než útočník zajde ještě dál. V případě výše uvedených činů mu totiž hrozí odnětí svobody až na 3 roky.

varování

Neméně závažné jsou výhružky útočníka se zbraní, vůči dítěti nebo těhotné ženě, jako člen organizované skupiny, na svědkovi nebo zdravotnickém pracovníkovi.

Výhružky mají většinou slovní podobu. Často se však objevují i výhružky psané ať už vlastnoručně nebo skrze sociální sítě.

Výhružky mezi partnery

Jestliže vám váš partner nebo partnerka vyhrožuje způsobem popsaným v odstavci výše, nebo navíc reaguje ještě fyzickým násilím či psychickou šikanou, je nutné od partnera odejít, ať se mu to líbí nebo nikoliv. Je vhodné partnerovi/partnerce předem o odchodu neříkat, abyste ho/ji ještě více nerozzuřili a odejít z minuty na minutu, klidně i s dětmi. Existuje různé azylové domy a intervenční centra, které vám zajistí azyl a ochranu před násilným a vyhrožujícím partnerem. Obraťte se například na bezplatnou nonstop linku pomoci obětem na čísle 116 006. Budete komunikovat s profesionály, kteří jsou denně v kontaktu s lidmi, kteří jsou na tom podobně jako vy. Linku zprovoznil Bílý kruh bezpečí. Na lince se vám dostane psychické pomoci, rady, informace nebo podpory. Linka je přístupná ze všech zemí Evropské unie. Na linku volají nejčastěji osoby, které jsou obětmi domácího násilí, slovních výhružek, pronásledováním a jiných trestných činů.

Naštvaná žena

Ostatní výhružky

Jestliže jste obětí výhružek například šéfa, kamaráda, bývalého přítele atd. rovněž pro vás platí rady uvedené výše. Buďto se obraťte na policii, sepište s nimi protokol, případně podejte trestní oznámení, nebo se požádejte o radu právě Bílý kruh bezpečí, který se na oběti trestných činů specializuje. Bílý kruh bezpečí můžete kontaktovat telefonicky na již zmíněném telefonním čísle116 006, nebo osobně na některé z pracovišť, které jsou v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Jihlavě, Pardubicích, Liberci, Brně, Ostravě a v Olomouci. Adresy a kontakty na další zařízení, jako jsou intervenční centra, linky důvěry, občanské poradny, krizové centrum aj. naleznete na webových stránkách www.bkb.cz (Bílý kruh bezpečí).

Důkazy a svědci

Všeobecně je důležité při nahlášení pachatele na policii, abyste měl/a nějaké důkazy o vyhrožování. Je poté dopadení pachatele snazší a rovněž i jeho potrestání. Výše trestu závisí na frekvenci vyhrožování. Může mít podobou finanční pokuty, nebo i pobytu ve věznici. Jestliže nemáte věcné důkazy (př. video, fotografie, kopie emailů, SMS zprávy, nahrávku telefonu, nahrávku z diktafonu), sežeňte si alespoň svědky, kteří výhružky pachatele dosvědčí.

Řešení na vlastní pěst

Ačkoli by se to nemělo stávat, občas se vyskytne případ, kdy policie nemá dostatek důkazů, a i když víte, kdo přesně vám vyhrožuje, policie s tím bez důkazních materiálů a svědků nic moc nezmůže. Především, pokud se jedná o výhružky ne tolik závažné. V tom případě už se hodí jedině snažit se s vyhrožujícím o smír, nebo v opačném případě ho postrašit a pohrozit mu policií – může se stát, že se zalekne a vyhrožování ponechá. To funguje především na mladé, kteří si mezi sebou vyhrožují, že druhého zmlátí, okradou, vezmou mu boty aj., na ty většinou hrozba policí nebo jiným orgánem či osobou, který má na jeho život nějaký vliv (ředitel školy, rodiče) platí, zaleknou se a s výhružkami často přestanou.