Peněžní deník v Excelu

Microsoft Excel je pokročilý tabulkový procesor a nic nebrání jeho použití ve firemní praxi, od evidence skladu, přes daňovou evidenci a peněžní deník.

Jak vytvořit správnou tabulku

Microsoft Excel obsahuje množství pokročilých funkcí, které vám mohou ušetřit množství práce. Zejména matematické a finanční funkce vám mohou ušetřit řadu ručně psaných operací – nezapomínejte používat automatické sumy, vzorce na automatický výpočet hodnoty v buňce, správně zařadit sloupce podle druhu údajů – na peněžní, datumové, textové a numerické.

Peněžní deník v Excelu

Vytvořit celou tabulku pro vedení daňové evidence, případně peněžního deníku je poměrně zdlouhavá operace, která vyžaduje poměrně podrobnou znalost problematiky vedení daňové evidence (=dříve jednoduchého účetnictví) a dále pak Excelu. Na internetu můžete však najít několik již hotových šablon a předloh.

Klaiex

Klaiex je soubor tabulek určených původně pro společenství vlastníků jednotek. Většinu tabulek, včetně peněžního deníku, však můžete úspěšně použít také pro účely jednoduchého účetnictví. Klaiex obdržíte zdarma po vyplnění tohoto formuláře.

Další zdroje

Nejlepší je takové řešení, která vyhovuje přímo vám. Jako další užitečný zdroj o problematice si můžete přečíst tento článek, vyzkoušet také můžete některý z programů, které mají většinu funkcí plně automatizovánu a propojenu s aktualní legislativou.