Záloha Microsoft Outlook

Jak zálohovat poštu, kontakty, kalendář a nastavení v Micosoft Outlook.

V Outlooku lze exportovat veškerá stávající nastavení několika způsoby, dá se odlišit, které složky se mají zálohovat, jestli mají být do zálohy zahrnuty i položky kalendáře a poznámky, a pak také o jaký druh souboru zálohy se má jednat.

Exportování do souboru

Spusťte Outlook a z nabídky Soubor vyberte Import a export… a v seznamu možných variant exportování a importování vyberte Exportovat do souboru. Dále pokračujte přes tlačítko Další.

Dostáváte se k možnostem výběru formy exportu. Pokud chcete export dále použít k přenosu do jiného programu (například Mozilla Thunderbird), vyberte export ve formě hodnot oddělených čárkami nebo tabulátory. Pokud chcete zálohu použít pouze pro Outlook, doporučujeme zvolit export ve formě souboru osobních složek (PST).

V dalším kroku vyberte, které konkrétní složky si přejete zálohovat. Pokud chcete například zálohovat veškeré složky i záznamy kalendáře, zvolte Osobní složky a zaškrtněte možnost včetně vnořených složek.

Nakonec vyberte, kam se má záloha uložit a jak se má soubor zálohy jmenovat a proveďte export do souboru.