Formátování disku

Jak formátovat pevný disk, USB flash disk a další disková média. Možnosti formátování, druhy souborových systémů.

Co je formátování

Při formátování probíhá vytvoření souborového systému (filesystému) na disku nebo jeho části, tedy diskovém oddílu (partition). Disk, na kterém není žádný diskový oddíl, se chová jako volné neorganizované místo, na které se nedá zapsat žádný soubor ani nainstalovat žádný systém, proto při instalaci Windows se vždy nejprve disk zformátuje a pak teprve probíhá samotná instalace systému.

Druhy souborových systémů

Souborových systémů je více typů a nejsou pro všechny druhy médií univerzální. Přinášíme zde přehled nejčastěji používaných filesystémů a jejich použití:

  • FAT – souborový systém používaný na starších Windows, dnes používán pro USB disky
  • NTFS – souborový systém používaný na Windows NT, Windows 2000, XP a novějších
  • ISO 9660 – standard využívaný k ukládání dat na CD a DVD
  • EXT 2,3,4 – linuxový souborový systém

FAT a NTFS bohužel podléhají nehezké vlastnosti zvané fragmentace. To znamená, že když ukládáte a ukládáte a pak zas něco kopírujete a pak třeba mažete, data se ukládají nesouvisle, přístup k nim se zpomaluje a prostě celkově se k nim dostáváte pomaleji a pomaleji. Čas od času proto využijte některý z fragmentačních nástrojů, buď nástroj určený k defragmentaci integrovaný přímo ve Windows, nebo některý z alternativních programů.

Jak formátovat disk

Formátování disku se dá provádět řadou způsobů, záleží o jaký disk určený k formátování se jedná a v jaké fázi práce se soubory se právě ve chvíli, kdy hodláme formátovat, nacházíme. První formátování se provádí při instalaci systému. Instalační průvodce nabízí buď využití celého disku, nebo ho rozdělit manuálně na více oddílů.

Formátování disku spustíme ve Windows nejjednodušeji přes volbu (Tento) počítač > vybereme disk > pravým tlačítkem myši pak v nabídce vybereme Naformátovat… Objeví se okno konfigurace formátování vybraného disku, kde vybereme souborový systém, rychlost formátu případně další upřesňující informace. Naformátovat systémový disk nebo diskový oddíl na kterém je Windows tímto způsobem možné není, k tomu se dá ale použít instalační disk Windows nebo specializovaný program pro správu disků (například Acronis Disk Director Suite).