Alimenty a vše o nich

 Neplatí vám bývalý partner či partnerka alimenty na děti? 

Máte je řádně v péči a v rukou držíte rozsudek s vyměřeném výživném?  Snažíte se s otcem či matkou svých dětí domluvit prvně po dobrém následně po zlém a nic nefunguje? Nezoufejte. Určité možnosti k řešení tu jsou.

V první řadě si musíme říct, že při rozvodu či rozpadnutí partnerství, ve kterém jsou děti, soud dává ve většině případů děti do péče matce. V tomto článku z toho budu vycházet, pánové prominou, a použiji vzorec – matka má v péči děti, otec neplatí. Na výši výživném se domluvíte, či ho soud vypočítá dle tabulek z příjmu partnera.alimenty

Neplacení výživného

Pojďme se vrátit na začátek.  Zůstala jste sama s dětmi a zjistila, že partnerův příjem chybí? Děti potřebují to a ono a najednou se peněz nedostává. Otec nereaguje či platí velmi sporadicky a výživné v plné výši zůstává akorát na papíře. Datum, do kdy má bývalý partner zaplatit je jen obyčejný den v kalendáři.

V tu chvíli můžete vzít rozsudek a doklady o dosud zaplaceném výživném a jít na Polici ČR podat trestní oznámení. Lehce se může stát, že vám uniformovaná osoba sdělí, že s tím nemůže nic moc dělat. Poněvadž neuplynula ta správná doba pro spáchání trestného činu. Ono je to totiž tak, že vám nesmí poslat 4-5 měsíců jdoucích za sebou ani korunu. Nebo vám dá padesát korun a už je to polehčující okolnost – má dobrou vůli.  Nenechte se odradit a dojděte na státní zastupitelství k mediátorovi.

Co udělá mediátor

Na základě veškerých dostupných informací vám pomůže sepsat trestní oznámení a pošle na policii ze své pozice. Zvýší se pravděpodobnost řešení této situace. Tato služba je zcela zdarma. Za hodinku vašeho času to stojí. Navíc zde máme další fakt – když to neuděláte, může trestní oznámení někdo podat na vás, že nehájíte práva dětí.  Jste jejich zákonným zástupcem a je to vaše povinnost. A i kdyby to policisté shodili ze stolu, vy máte důkaz, že postupujete, jak zákon káže.

Exekuční návrh

Další možnost je nasnadě. Dojděte na exekutorský úřad a dejte na otce svých dětí exekuční návrh. Některý rozsudek už je zároveň exekučním návrhem, v opačném případě exekutor o povolení žádá soud. Vzor pro exekuční návrh najdete na internetových stránkách příslušného soudního exekutora. Nebo ještě lépe – slečna sedící na recepci vám ho pomůže sepsat. Nic vás to nestojí. Vlastní-li řidičský průkaz, bude mu obstaven. Není tomu tak v případě, prokáže-li ho jako nutnost pro svoji obživu.

Tímto vaše aktivita končí. Policie by se měla vyjádřit do 30 dnů od přijetí trestního oznámení. Kdy bude celou věc řešit exekutor? Až se k vašemu případu dostane. Termín vám neřekne.  Když rozhodne a dojde k výsledku, informuje vás o tom doporučeným dopisem. Tak hodně štěstí.