Jak fungují přivýdělky a co je podvod

Když se podíváte na jedny z nejvyhledávanějších slov na internetu, tak jsou to práce na doma, přivýdělek, jednoduchá vedlejší práce atd. Není se čemu divit, v dnešní době je každá koruna vydělaná bokem velice příjemným přilepšením, ale tohoto trendu hledání „ vedlejšáků“ se také chytilo mnoho podvodníků, kteří chtějí pouze vydělat především na lidské neinformovanosti. A tak účelem tohoto článku je ukázat, jaké možnosti finančního přilepšení existují a čím si rozhodně nevyděláte ani korunu, přesněji řečeno, většinou proděláte.

Než začneme hledat

Nejprve se podíváme na ty klasičtější způsoby přivýdělku, které se dnes objevují v médiích a na internetu. Před každým inzerátem, kde je popsaný nějaký způsob, jak si vydělat nějaký ten peníz, se musíte zamyslet nad tím nejdůležitějším pravidlem – zda zde popsaná činnost, kterou by jste vykonávali, je někomu užitečná tak, že je ochoten za ni zaplatit. Někdy je, bohužel, dost těžké rozpoznat, zda ona nabízená práce je řádně placenou činností nebo podvodem. Takovým vodítkem by mohlobýt i to, že seriózní firmy mají u své nabídky práce uvedeny patřičné kontakty – telefonní číslo, e-mail a adresu či sídlo.

A ještě jednu věc je třeba si uvědomit před vyhledáváním pracovních nabídek. V každé pracovní činnosti platí, že zadarmo vám nikdo nic nedá. To znamená, že až na opravdové výjimky ( a ty nejsou vždy legální ) neexistují jednoduché přivýdělky za hromadu peněz.

Vyplňování dotazníků – tazatel

Mezi ty klasické vedlejší pracovní činnosti patří vyplňování dotazníků. Což znamená, že budete pracovat pro nějakou agenturu zabývající se výzkumem trhu a stanete se součástí sítě tazatelů dané společnosti. U této pracovní činnosti platí, že je dobré se ohlédnout po zavedené a známé agentuře ( Stem/Mark, SC&C, Median, Factum, Field Research, Markent, Focus, Data Servis…). A také to chce oplývat výřečností a neostýchat se oslovit cizí lidi. Samotná práce vypadá asi tak, že většinou poštou obdržíte cca 6 – 10 dotazníků o různém počtu listů. V nich jsou otázky a možnosti odpovědí. S dotazníky vám dorazí i rozpis, podle kterého budete oslovovat dané respondenty. Poté obejdete či objedete vyhledané domácnosti a tam provedete (nebo neprovedete) rozhovor dle dotazníku. Na celý výzkum( počet zaslaných dotazníků) je určen týden až deset dní a poté vše odešlete. Výdělek se pohybuje v rozpětí 50 až 170 korun za vyplněný dotazník( záleží na počtu listů). Výzkumy lze provádět i s notebookem( CAPI výzkum ), dotazníky vámdorazí e-mailem a vy budete v domácnosti nejprve uvádět v provoz notebook a poté vyklepávat do klávesnice odpovědi. Tento způsob vedení rozhovoru bývá placen o trochu lépe než je tomu u papírové formy.

S prací tazatele úzce souvisí i činnost mystery shoppera, což je tajný zákazník. Tuto práci nejčastěji zadávají agentury pro průzkum trhu a vy budete muset sehrát zákazníka nebo zájemce o nějakou službu. A přitom dobře sledovat reakce personálu a po vykonané návštěvě vše zapsat do dotazníku.

U výzkumné agentury si lze vydělat až 5 000, větší částky asi dosáhnete stěží. Tato práce ale obnáší trávit dost času v terénu, chodit či jezdit a hlavně, zvonit u domácností. I když budete mít průkaz společnosti, stejně narazíte na neochotu lidí sdělovat jakékoliv informace. Určitým řešením je zapojit do rozhovorů své známé, ale ti časem dojdou a stejně dojde na cestu k cizím lidem. Někdy se stává, že agentura obešle dané domácnosti upozorněním, že je navštívíte. Toto trošku práci ulehčí, ale nedůvěra je i tak veliká. Každopádně, uskutečňováním rozhovorů si lze peníze vydělat, i když, chce to mít na takovou činnost určité předpoklady a trochu té přirozené drzosti.

Reklama na autě či domě

Další možností, jak si vcelku pohodlně přivydělat, je poskytnout svůj dům či automobil k reklamním účelům. Měsíčně si tak můžete přilepšit o pár tisícovek, ale má to i své „ale“. Předně, váš dům musí být umístěn někde u silnice na atraktivním místě. Pokud tuto podmínku splňujete amáte volný štít, tak zkuste odpovědět na nabídky firem, kterých je na internetu docela dost. Automobil k tomuto účelu určený nemusí vždy dané reklamní firmě vyhovovat, ale i tak se vyplatí ho nabídnout k reklamě.

Kompletace výrobků

Domácí manuální práce je velice žádaným druhem přivýdělku, ale zde buďte velice obezřetní. Najít si totiž domácí práci, která opravdu funguje, je velice zdlouhavou činností a mnohdy záleží na velikém štěstí. Objevují se občas firmy, které hledají někoho pro kompletaci či montáž nějakého výrobku, ale bývá požadována určitá zručnost a nečekejte, že si takto vyděláte nějaký balík.Navíc, v této oblasti se objevuje dost podvodných nabídek, které vás nutí k počáteční koupi nějakého katalogu, podle kterého si vyberete druh domácí činnosti. To je nesmysl, vše skončí u toho, že budete onen katalog nabízet dalším důvěřivcům a žádnou domácí práci vykonávat nebudete. Solidní firma, která vám nabídne nějakou kompletaci, nebude vyžadovat vaši počáteční investici.

Výdělek přes internet

Dostáváme se k práci „přes internet“. Tyto pracovní přivýdělky patří k těm nejvyhledávanějším a také se zde pohybuje nejvíce podvodníků. Co tedy funguje a kde je ukrytý onen podvod? Podívejme se nejprve na ty nabídky, u kterých si lze nějakou tu korunu opravdu vydělat.

V podstatě jsou tři cesty, jak si na internetu vydělat. Tou nejschůdnější je využít něčeho, co je ověřené a vydělává. Tou další možností je zrealizovat nějaký svůj nápad a pokud je dobrý, tak za to se platí. A tou třetí cestou je začít budovat něco, co bude vydělávat peníze časem.

Vzhledem k tomu, že „hledači“ přivýdělků jdou po prověřených nebo funkčních způsobech, tak se podívejme na tuto kategorii.

Asi nejvíce diskusí se vede kolem přijímání e-mailů a kolem klikání na reklamní bannery. Dá se takto vydělávat? Ano, dá, ale oba způsoby činnosti jsou neetické a někdy i nelegální.

Přijímání reklamních e-mailů.

Tato činnost je založena na tom, že nějaká firma velice ráda zasílá nabídky se svými výrobky těm, kteří mají o daný obor zájem. A tady se skrývá ten problém. Nějaká společnost získá od jednotlivých uživatelů právo na zasílání nějakých reklamních nabídek a tyto adresy potom prodá firmě s tím, že na ně ona může posílat své reklamy, protože se jedná o potencionální zájemce. Což není, samozřejmě, žádná pravda. A tak vám bude zasíláno množství nabídek a vy v konečném výsledku obdržíte nějaké ty korunky za příjem těchto mailů.

Tímto způsobem si je možné vydělat pár stokorun, ale vzhledem k tomu, že se velmi často stává, že e-maily sice přijímáte, ale nakonec nedostanete nic, tak tuto práci nelze doporučit.

Klikání na reklamy

Podobně se dá vydělávat na klikání na reklamy. I zde se jedná o velice problematický způsob, jak přijít k nějakým penězům a znovu se budeme pohybovat v řádech stokorun.

Celý systém funguje tak, že inzerent se domluví se společností, která rozdá zadanou reklamu na partnerské stránky, kde je předpoklad, že se na ní bude klikat. A poté inzerent posílá za každé kliknutí peníze oné společnosti, která zařídila „rozhoz“ reklam a ona následně poukáže část obdržených financí oněm stránkám dle počtu kliknutí. A majitelé těchto stránek mají zájem, aby se klikalo co nejvíc, protože jim poroste zisk. Tudíž si najímají placené klikače. A to není vše. Objevily se firmy, které si na klikačích založily živnost. Ony se totiž domluví s inzerenty a partnerské stránky, na které budou umístěny reklamní bannery, nechají vyrobit. To znamená, že ten, kdo si chce vydělávat klikáním a přistoupí na tuto hru, tak musí nejprve investovat nějakou částku do vytvoření jednoduchých internetových stránek, kam budou umístěny reklamy. A poté se zapojí do systému „klikáme všichni na všechno“, což obnáší nejprve rozeslání odkazů na své nové stránky do systému na podobně vzniklé stránky a poté se jen kliká. Znovu upozorňuji, je to práce zdlouhavá, neetická ( chudáci inzerenti si myslí, že jejich draze zaplacená reklama je umístěna jen na stránkách zájemců) a často i nelegální. Navíc, jakmile zde figuruje počáteční investice, tak vždy se nabízí otázka návratnosti. Tuto práci také nelze doporučit.

Affiliate programy

Tento způsob vydělávání je založen na dohazování obchodů. Jednoduše řečeno, majitel affiliate programu( inzerent ) se dohodne na umístění reklamy s vlastníky webových stránek. A samotné vydělávání funguje dvěma způsoby. Buď návštěvník klikne na umístěnou reklamu a hned je přesměrován na stránky majitele affiliate. Za tato kliknutí se platí, ale dnes se od těchto plateb pomalu upouští. Pokud ovšem dojde k dokonání akce, která je účelem stránek, na kterých má majitel affiliate reklamu, tak provize pro vlastníka oněch stránek se pohybuje kolem 20 až 30%. A to nemusí jít jen o prodej výrobku, který nabízí majitel affiliate, ale někdy je odměňována i pouhá registrace nových návštěvníků. A i zde se některé firmy chovají značně neeticky. Stránky, kam se umisťují reklamy majitelů affiliate programů, vznikají uměle za finančního přispění toho, kdo si chce na systému přivydělat. V konečném výsledku jsou na takových stránkách umístěny reklamní odkazy na koupi velmi různorodých výrobků a služeb a reklamy sem poskytne množství affiliae firem. A poté jsou takové stránky nabídnuty(např. e-mailem ) k návštěvě a k případné koupi potencionálních zájemců.

Tímto způsobem lze vydělat i nějakou tu tisícovku, ale záleží na štěstí a na zájmu návštěvníků. Vyzkoušet můžete třeba program Espoluprace.cz.

Vyplňování anket a dotazníků přes internet

Jedná se o časté nabídky průzkumných agentur, které vám zaplatí čas od času za vyplnění nějaké ankety. Tímto způsobem si vyděláte maximálně pár stokorun měsíčně, ale nic neriskujete a k ničemu se nezavazujete.

Psaní článků

Internet je jedno veliké médium a touha autorů mnoha stránek neustále měnit jejich obsah je veliká. A tak se hledají šikovní psavci. Pokud někdo umí psát o mnoha věcech a dělá to poutavou, pro čtenáře atraktivní formou, je vítán. Jen je třeba upozornit, že psaní pro internetové weby je často špatně placeno. Ale je pravdou, že se jedná o velmi rychlý přivýdělek. Vyzkoušejte například systém copywriting.cz, kde vás mohou napřímo oslovovat zájemci o napsání článku na nějaké téma.

Podvodné nabídky „práce z domova“

Internet je plný inzerátů typu : zaručený výdělek, buďte vlastním šéfem, vydělávejte s námi nabízíme ne desetitisíce, ale seriózní práci u PC nebo se takto inzeruje jakákoliv práce z pohodlí domova, kdy nebudete muset vstát od stolu. Novější variantu představuje nabídka domácích prací, kdy se inzeruje kompletace kuličkových per, obalů na mobily, psaní dopisů, šití čehokoliv atd. Tyto nabídky mají jedno společné – nenabídnou vám žádnou práci, ale chtějí z vás jen vytáhnout peníze a to před tím, než se něco dozvíte o nějaké konkrétní činnosti. Což znamená, že nějaký dealer zaplaví internet tímto balastem z důvodu nalezení dalších obětí, kterým prodá za tučnou provizi nějaký nesmyslný materiál. K důkladnému „oblbnutí“ nových klientů si tyto podvodné firmy či dealeři zbudovali i stránky – www.jobdoma.cz, www.domacijob.cz, www.prace-nadoma.cz, www.super.prace-na-doma.com a na nich se dozvíte spoustu nesmyslů. Pozor! Nikdy se nedejte těmito nabídkami zlákat, protože budete nejprve platit ( pokud ne hotově, tak drahými esemeskami)a potom nabízet nějaký mizerný a bezcenný produkt dalším důvěřivcům.

Tolik aspoň základní výčet možností přivýdělků, jak jsou nabízeny na internetu a v médiích, podvodníky nevyjímaje.

T.B