Jak na fakturu

Chcete vystavit (vyplnit) fakturu, ale nevíte si rady? Tento článek vám pomůže. Může ji vystavit fyzická osoba – podnikatel nebo soukromá či akciová společnost. Nepřímo se fakturám věnuje obchodní zákoník a zákon o účetnictví.

Číslo faktury

V hlavičce (v horní části faktury) vedle názvu daňového dokladu Faktura by mělo být zapsáno číslo faktury (pořadové číslo). Uvádí se většinou v tomto formátu 1/2011 (první faktura za rok 2011). Záleží opět na dodavateli (prodávajícím), jaký typ označení faktury si zvolí. Vedle označení by mělo být také datum vystavení faktury (stačí rok a měsíc).

Konstantní symbol se nejčastěji uvádí 0008 (slouží pro nákup zboží).

Dodavatel

Dodavatel je ten, kdo zboží prodává, neboli posílá. Většinou je to firma. Může to být však i fyzická osoba. V obou případech musíte napsat název společnosti (jméno dodavatele), ulici, číslo popisné, směrovací číslo a město. Vpravo je kolonka pro IČ (identifikační číslo), které je uvedeno podle živnostenského rejstříku atp. DIČ (daňově identifikační číslo – udává se pouze u plátců DPH) je samé číslo jako IČ s tím, že před něj dáme předponu CZ. K peněžnímu ústavu se píše název banky, kde má dodavatel bankovní účet. Následně napíšeme číslo účtu a kód banky (čtyřmístné číslo) dodavatele.

Odběratel

Odběratelem je člověk, který zboží odebírá, neboli kupuje. Může to být opět jak firma, tak fyzická osoba. Název firmy (jméno fyzické osoby), ulice, číslo popisné, směrovací číslo a město je opět podmínkou.

Způsob dopravy

Způsobů dopravy je více. Zboží se může dopravovat pomocí české pošty, odběratel si ho může vyzvednout osobně na prodejně atp. Záleží pouze na dohodě mezi odběratelem a dodavatelem.

Způsob úhrady

Způsob úhrady záleží pouze na domluvě mezi odběratelem a dodavatelem. Může být zboží zaplaceno hotově či převodem (v tom případě nesmí chybět číslo účtu, kód bankovního ústavu a variabilní či specifický symbol, pod kterým bude platba evidována). Existují i jiné případy platby, ale ty jsou pouze ojedinělé.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Den, kdy obchod proběhl. Kdy kupující (odběratel) koupil od prodávajícího (dodavatele) určité zboží. Vyplňují pouze plátci DPH.

Den vystavení daňového dokladu

Den, kdy byla vystavena faktura. Většinou se vystavuje ve stejný den, kdy proběhl nákup (prodej).

Den splatnosti

Zpravidla to bývá 14 dní, ale záleží opět na dodavateli (prodávajícím).

Místo pro položky a ceny

Položka číslo

Uvedeme číslo od 1 do x, podle toho, kolik druhů zboží kupující nakoupil. V případě že si koupil v elektro-obchodě pračku, telefon a televizi, našel by v toto sloupečku pod sebou čísla 1, 2, 3.

Označení dodávky

Sem přijde text s popisem výrobku (zboží), který prodáváme. Můžeme napsat například Nokia C5, LCD Televize Samsung s úhlopříčkou 56‘‘ aj.

Daňová sazba

Daňová sazba v %, která je v dnešní době 10 % a 20 % (záleží, o jaký produkt jde).

Jednotka množství

Sem přijde číslo, jenž bude představovat, kolik si kupující daných předmětů koupil. V případě, že si kupující koupil např. 4x Nokii C5, bude v tomto sloupečku „4 ks“.

Cena za jednotku

Zde bude celková cena za jeden kus daného zboží.

Závěr faktury

Na závěr musí figurovat celková částka, pokud nejste plátci DPH, tak stačí konečná cena, v opačném případě musí být uveden mezisoučet, cena bez daně, DPH v % a celková částka k úhradě. Faktura musí být opatřena podpisem a razítkem (nemusíte, pokud jste fyzická osoba se živnostenským listem).

Online pomůcky

Fakturu si můžete vygenerovat také přes internet pomocí online aplikace. Využít můžete například služeb: