Jak napsat plnou moc

Máte jednání na úřadě, chcete uzavřít kupní smlouvu a nemůžete se dostavit osobně? Určitě byste měli vědět, jak napsat plnou moc.

Plná moc by měla být vždy udělena písemně. Měla by být ověřena notářky, buďto u notáře, nebo na České poště.

Co musí plná moc obsahovat

  • vymezit zmocnitele ( to je ten, který plnou moc dává)
  • vymezit zmocněnce ( to je ten, který plnou moc příjímá)
  • vymezit rozsah zmocněncova oprávnění
  • souhlas zmocněnce

Vzor plné moci :

Já, níže podepsaný :

Martin Král, R.Č. 67954862/4658

bytem Králová 56, Bystřice, 986 55

 

tímto zmocňuji :

 

Janu Čížkovou, R.Č. 78954765/4469

bytem Devalovská 4, Bystřice 986 55

 

k prodeji mého pole , Devinská 45, Bystřice 986 55, č. parcely 789.

 

Bystřice 26.7.1999

 

Martin Král

zmocnitel

 

Plnou moc přijímám.

 

Jana Čížková

zmocněnec