Jak napsat výpověď

Nastala situace, kdy jste nuceni ukončit zaměstnání a nevíte, jak napsat výpověď? V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Výpověď slouží k ukončení pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Řídí se Zákoníkem práce. Výpověď může podat zaměstnanec i zaměstnavatel. Své rozhodnutí o odchodu z práce bychom měli ohlásit zaměstnavateli předem, až po té poslat výpověď písemně. Výpověď je podávaná vždy písemně a musí být doručena druhému účastníkovi, jinak je neplatná. Pokud výpověď dává zaměstnavatel, musí vždy uvést důvod, zaměstnanec může dát výpověď bez udání důvodu.

Jaké máme druhy výpovědí :

  • výpověď ve zkušební době
  • výpověď ze strany zaměstnavatele
  • výpověď ze strany zaměstnance
  • výpověď dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

Výpověď ze strany zamětnance :

Výpovědní doba trvá podle zákona 2 měsíce, začíná platit prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí po uplynutí posledního dne příslušného kalendářního měsíce.  Zaměstnanci nenáleží odstupný plat. Pokud nebyl zaměstnanci vyplacen plat po dobu delší než 15 dnů od splatnosti, má právo zaměstnanec zrušit okamžitě pracovní poměr a má nárok na tříměsíční odstupný plat.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pro tyto důvody :

  • zaměstnanec je nadbytečný
  • sídlo firmy se přemisťuje, firma se ruší
  • zaměstnanec nesplňuje zdravotní a kvalifikační předpoklady
  • zaměstnanec soustavně porušuje pracovní kázeň ( pozdní příchody )
  • zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušit pracovní kázeň ( alkohol na pracovišti, krádež)

Pokud řešíte problematickou situaci, u které chcete mít jistotu, že bude vše napsáno zcela správně, a nebo máte nějaký složitější právní dotaz, můžete se obrátit na právní kancelář Kropáček, specializovanou na tyto případy.

Pokud neřešíte žádný problematický případ, máte všechnu legislativu nastudovánu a rozhodli jste se sepsat výpověď bez pomoci právníka, můžete využít níže uvedený vzor.

Vzor výpovědi ze strany zaměstnance :

 

Práce s.r.o.

Loděnice 10

608 95 Brno

 

Věc : Výpověď z pracovního poměru

 

Na základě pracovní smlouvy ze dne 25.5.2004 pracuji u Vaší firmy jako administrativní zaměstnanec.

Podávám tímto výpověď dle Zákoníku práce. Můj pracovní poměr skončí ke dni 31.05.2010 po uplynutí dvouměsíční výpovědní doby.

 

Brno, 31.03.2010

Petr Kamzík

Polovská 9865

608 95  Brno