Jak odstoupit od kupní smlouvy

Snad každý se dostal do situace, kdy zakoupil jakkoliv nechtěný, nevyhovující či vadný výrobek a usmyslel si ho vrátit, což jinými slovy znamená, že chtěl odstoupit od kupní smlouvy. V tomto procesu se skrývají mnohá úskalí a smutnou pravdou je, že mnozí prodejci navracení prodaného zboží značně ztěžují. Kde se tedy nacházejí největší problémy a jak se jich vyvarovat?

Přesná pravidla odstupování od kupní smlouvy stanovuje zákon – §57 a §53 občanského zákoníku. Velice důležité je odlišit od sebe dvě základní skutečnosti – zda byla kupní smlouva uzavřena mimo prostory určené k podnikání ( předváděcí akce, prodejní zájezdy…), či na dálku ( přes internet, telefonicky..) anebo třetím způsobem je její sepsání v klasickém kamenném obchodě či v provozovně prodejce. V prvním a druhém popsaném případě je odstoupení od kupní smlouvy lehčí v tom, že zákazník nemusí udávat žádný důvod a zakoupené zboží do 14 dnů vrátí. Bohužel, právě v těchto případech si mnozí prodejci často nepočínají zrovna eticky a porušování práv spotřebitele také není zrovna věcí neznámou.

Smlouvy uzavřené mimo obchod

Zde se objevuje nejvíce problémů a nejasností a protřelí prodejci umí všech slabin zákazníka využít a mnohdy mu připravit bezesné noci. Všeobecně platí, že odstoupit od kupní smlouvy, která byla uzavřena na předváděcích akcích v restauracích a hotelech nebo od podomních prodejců lze do čtrnácti dnů od jejího uzavření a to bez udání důvodu jejího rušení. Pokud zákazník zakoupené zboží pomocí smlouvy, která má být zrušena, neobdržel, tak se lhůta ze 14 dnů prodlužuje na měsíc. Navíc, prodejce je povinen zákazníka písemně upozornit na možnosti odstoupení od smlouvy, jinak je doba na vrácení výrobku určena na jeden rok. Potom by mělo být dostačující, když spotřebitel zašle prodejci dopis, kde bude přesně napsáno, že odstupuje od kupní smlouvy, ale je třeba to napsat jasně, aby toto oznámení nebylo možné vydávat za reklamaci. Dále se musí uvést, jakým způsobem mají být vráceny peníze a kam ( číslo účtu, adresa pro zaslání složenky…) a když je zasíláno i zboží, tak se musí přiložit kopie všech dodacích listů. Dopis musí být poslán doporučeně na adresu, která je určena prodejcem k tomuto účelu. V případě, že toto prodejce neučinil, tak je na řadě adresa provozovny nebo nějaká jiná kontaktní adresa prodávajícího. Peníze musí být vráceny do 30 dnů ode dne, kdy byla zrušena kupní smlouva.

Právě ony předváděcí akce jsou největším kamenem úrazu. Prvním krokem k eliminaci vše problémů je důkladné prostudování kupní smlouvy na místě prodeje. Každý zákazník na předváděcí akci by měl prodejci sdělit, že může využít svého práva do čtrnácti dnů odstoupit od kupní smlouvy a vrátit zboží bez udání důvodu. Adresa společnosti má být uvedena ve smlouvě, ale pokud tomu není, tak ji lze dohledat v obchodním rejstříku (http://www.justice.cz ) nebo v rejstříku ekonomických subjektů (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz ). V dopise, který bude zaslán na adresu společnosti a kde bude sděleno, že se odstupuje od kupní smlouvy, musí být označeno zakoupené zboží včetně ceny a také je žádoucí se zmínit, že je postupováno dle § 57 odst. 1 občanského zákoníku.

Problém nastává, jakmile na předváděcí akci někdo podepíše prohlášení, že si návštěvu prodejce přímo objednal. Takový dodatek bývá součástí kupní smlouvy nebo je přiložen na samostatném listě. Pokud si totiž spotřebitel výslovně objedná návštěvu prodejce, nemá právo na odstoupení od smlouvy. Tohoto jsou si předváděcí firmy hodně dobře vědomy a nenápadně vkládají prohlášení do smlouvy, protože dobře vědí, že si ho zákazníci zpravidla buď nevšimnou nebo neznají následky takového podpisu. I přes tento trik lze uplatnit své právo, i když je postup obtížnější. Stačí dokázat, že předváděcí akce se konala mimo prostor určený k podnikání a že na takovém místě se smlouva uzavírala, k čemuž dopomůže pozvánka s adresou, svědectví pronajímatele hotelu či restaurace nebo spoluúčastníků akce. Ti nejlépe potvrdí i ten fakt, že smlouva se uzavřela na místě předvádění. Když tedy prodejní společnost upře právo zákazníka na odstoupení od smlouvy z důvodu, že akce byla objednána např. do místa bydliště, tak je třeba zaslat další dopis s upozorněním na svědecké výpovědi a s přiloženou kopií pozvánky. Od věci není tam dopsat zmínku o vymáhání práva soudní cestou a o oznámení chování společnosti patřičným orgánům ve znění zákona § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a o podezření z užití nekalých praktik.

Zboží je nejlepší posílat dobírkou. Pokud jej odmítne prodávající převzít (což je hodně časté), tak je tato skutečnost na zásilce označena a spotřebitel má pádný argument k soudu o tom, že zboží bylo řádně odesláno, ale nepřebráno.

Další problém představuje placení za nakoupené zboží pomocí spotřebitelského úvěru. I pro takový úvěr platí stejná pravidla, protože ten se uzavírá společně se smlouvou někde v restauraci či v hotelu. Zákazníci si ale neuvědomují, že oznámení o odstoupení od takové úvěrové smlouvy musí do 14 dnů doručit dotyčné finanční společnosti. Když na toto zapomenou, ještě není nic ztraceno. Stačí poukázat na ten fakt, že půjčka byla sjednána v závislosti na kupní smlouvě a jejím zánikem se ruší i smlouva vedlejší ( dle (§ 275 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ). V tomto případě je dobré se o formulaci vypovídacího dopisu poradit s právníkem.

Veliké nebezpečí skrývají takzvané rozhodčí doložky, které předváděcí agentury rády vpisují do kupní smlouvy. V nich stojí napsáno, že případné spory prodejce-spotřebitel nebude rozhodovat soud, ale rozhodčí orgán. A ten rozhodně oproti řádnému soudu nebývá nestranný, protože je najat ve smlouvě udanou rozhodčí společností a ta velmi často spolupracuje s dotyčnou prodejní agenturou. V tomto případě zbývá jediné – podat do tří měsíců od rozhodčího rozhodnutí stížnost k obecnímu soudu a ten ho mnohdy zruší.

Triků předváděcích agentur je mnoho, ale určitě se vyplatí veliká obezřetnost a pozor na dodatky ke kupní smlouvě, které jsou psány menším písmem.


Smlouva uzavřená na dálku

Kupní smlouva uzavřená na dálku je sjednána bez přítomnosti prodejce a kupujícího. To znamená přes internet, pomocí zásilkového katalogu nebo telefonicky. Zde platí, že příjem objednávky musí být prodejcem potvrzen SMS zprávou či e-mailem. Mnohokrát se ale stalo, že je spotřebiteli zasláno zboží bez objednávky. V tom případě ho nemusí vracet, platit za něj a ani o tom prodejce vyrozumět.

Od kupní smlouvy uzavřené na dálku může zákazník odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. Zde platí veškerá pravidla, která jsou popsána ve článku Jaká práva má spotřebitel při nákupu na internetu.

Smlouva uzavřená v kamenném obchodě

Zrušení kupní smlouvy, která byla uzavřena v kamenném obchodě je sice možné, ale rozhodně se tak nemůže stát bezdůvodně. Může se ale přihodit, že zákazník si něco vyhlídne, prostuduje, v prodejně je výrobek odzkoušen, ale doma se objeví nějaká skrytá vada a funkčnost výrobku je omezena. Potom je možné od kupní smlouvy odstoupit podle § 597 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Sice se tu ještě nabízí reklamace a obchodník tuto možnost rád připomene, ale ta v tomto případě problém nevyřeší. A když náhodou prodávající nedodrží zákonnou nebo smluvenou lhůtu pro vyřízení reklamace, tak je vada na výrobku brána jako neodstranitelná a zákazník může odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat nový výrobek.

Pokud chcete pomoci s konkrétním případem a nebo máte složitější právní dotaz, můžete se také obrátit na právní kancelář Kropáček –  stačí do formuláře na  webu popsat svou záležitost a získáte obratem konkrétní informace o tom, jak postupovat.

Podstatně lépe se od jakýchkoliv kupních smluv odstupuje, pokud je zákazník obezřetný a je si vědom svých práv a pozor, hlavně se nenechat ovlivňovat sladkými řečmi některých prodejců především na předváděcích akcích!

T.B.