Jak podat žádost o rozvod

Chcete požádat o rozvod manželství, ale nevíte, jak postupovat? Rozvod je nejen časově náročný, ale rovněž se jedná o značnou psychickou zátěž. Rozvod se musí projednávat před soudem, ať už je sporný či nesporný. Je vhodné před tímto životním rozhodnutím zvážit veškeré důsledky, které mohou rozvod manželství následovat a obrnit se trpělivostí.

Prvním krokem k rozvodu je podání žádosti o rozvod se směruje k okresnímu soudu v obvodu, kde manželé měli společné bydliště. Adresa a název soudu se uvádí do záhlaví žádosti. Může jít o rozvod sporný či nesporný, tudíž existuje i několik variant žádostí. Za tuto žádost náleží soudu poplatek, jež se hradí při podání žádosti o rozvod nebo na výzvu soudu. V případě neuhrazení soudního poplatku se řízení pozastaví.

Náležitosti žádosti

Žádost o rozvod musí obsahovat základní údaje o obou stranách, tedy název a adresa soudu, ke kterému žádost podáváte a zároveň základní údaje o vás a vašem manželovi (tzn. jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště), datum a místo uzavření sňatku, údaje o dětech, pokud nějaké máte (jméno a příjemní, věk, kopie rodných listů dětí) a požádat soud o rozvedení manželství. Důležitou náležitostí je i datum a místo sepsání včetně vlastnoručního podpisu.  Pokud budou některé náležitosti chybět nebo budou neúplné, soud požádá o jejich doplnění či opravu.

rozvod

Řešení záležitostí týkajících se majetku

Během podání žádosti si s partnerem ujasněte otázky týkající se majetku. Advokát nebo notář vám pomohou sepsat dohody o majetkovém vypořádání, tudíž již není nutné to řešit se soudem. Soudu jen přiložíte kopii dohody k žádosti o rozvod. Pokud se však na přerozdělení majetku nezvládnete dohodnout sami, bude majetkové vypořádání řešit soud.

Řešení záležitostí týkajících se dětí

Včas před rozvodem se s partnerem dohodněte, kdo se bude starat o dítě a jak se budete účastnit na jeho výchově a péči o něj. Stejně jako v případě majetkového vyrovnání sepište dohodu, jež projedná soud.