Jak se počítá nemocenská

Osoba, která onemocní a lékařem je uznána jako pracovně neschopná, nepobírá pravidelný měsíční plat, ale sociální dávky, nahrazující běžný příjem,takzvanou nemocenskou. Pojďme se podívat na to, o co přesně jde a jak se počítá.

Pokud onemocníte, ze všeho nejdříve je samozřejmě nezbytné navštívit lékaře. Pokud vás uzná pracovně neschopným, vypíše „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, což je tiskopis, který předáte svému zaměstnavateli. Předtím, než ho odevzdáte, nezapomeňte na zadní straně zvolit, jakou formou chcete obdržet peníze, zda na účet nebo složenkou, a vše opatřit svým podpisem. V případě, že byste tak neučinili, by se mohlo vyplácení nemocenské zbytečně protahovat. Zaměstnavatel tiskopis odešle na místní OSSZ, tedy Okresní správě sociálního zabezpečení.

Nemocenská

Jste-li na nemocenské déle než 21 dní, je potřeba k vyplacení dávek dodat také potvrzení o trvání pracovní neschopnosti, tzv. lístek na peníze. Opět vám ho vydá lékař, je potřeba ho vyzvednout koncem každého kalendářního měsíce po dobu trvání pracovní neschopnosti. Vy ho následně opět odevzdáte zaměstnavateli, který ho zašle na již zmíněnou OSSZ.

Kdy bude nemocenská nejpozději vyplacena?

Od chvíle, kdy OSSZ obdrží veškeré správně vyplněné dokumenty, má dle zákona 30 dní na vyplacení dávek. Opozdí-li se a nedorazí včas, můžete se obrátit na jejich call centrum (840 40 60 40) a zjistit, proč byla platba pozdržena.

Kontrola

Během vaší pracovní neschopnosti na vás může přijít kontrola. Ta přijde na adresu, kterou jste nahlásili vašemu lékaři. Vaší povinností je se na ní zdržovat po celou dobu nemocenské, pokud byste ji chtěli trávit jinde, musíte o změnu zažádat opět u vašeho lékaře.

Během prvních 21 dní vás může přijít zkontrolovat kdokoliv, kdo je zaměstnancem vašeho zaměstnavatele, tedy i účetní či vaše kolegyně z kanceláře. Další osobou, která má právo vás zkontrolovat, a to i po uplynutí 21 dní, je zaměstnanec OSSZ.

Pokud by vás kontrola nezastihla doma, můžete se dostat do zbytečných problémů. Pracovník OSSZ vám ve schránce zanechá oznámení o proběhlé kontrole, načež vy musíte kontaktovat uvedené telefonní číslo, na kterém odůvodníte svou nepřítomnost. Potom je váš případ posuzován, vaše dávky mohou být zkráceny nebo o ně můžete dokonce přijít. Kontrola může přijít nejen ve všední den, ale i o víkendu. Vždy se prokáží průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou. Nezapomeňte mít potvrzení o neschopnosti vždy u sebe.

Nemáte – li povolené vycházky a nezbytně potřebujete opustit byt, rozhodně zavolejte svému lékaři a vysvětlete, proč musíte odejít. Tak budete chráněni, pokud by vás v době vaší nepřítomnosti navštívila kontrola.

Vyplácení nemocenských dávek

Vyplácení nemocenské je relativně složité. První tři dny nemáte na dávky nárok, pokud nejste v nařízené karanténě, od čtvrtého do čtrnáctého dne je nemocenská vyplácena zaměstnavatelem a až od dne patnáctého vyplácí nemocenskou stát. Maximální doba, po kterou můžete nemocenskou pobírat, je 380 dní.

Jste li osoba samostatně výdělečně činná a platíte si nemocenské pojištění, na nemocenské dávky máte nárok od 15. dne nemoci. Skončíte-li v zaměstnání, stále jste sedm dní v ochranné lhůtě a onemocníte-li v této době, máte nárok na nemocenskou.

Výpočet nemocenské

Nemocenské dávky jsou vypočítávány z denního vyměřovacího základu z hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, ze kterých bylo odváděno nemocenské pojištění. Denní vyměřovací základ se počítá jako podíl vyměřovacího základu a počtu dní v rozhodném období (365 dní).

Denní vyměřovací základ je redukován dle těchto pravidel:

  • z částky do 865 Kč se počítá 90 %
  • z částky od 865 do 1 298 Kč se počítá 60 %
  • z částky od 1 298 do 2 595 Kč se počítá 30 %
  • z částky nad 2 595 Kč se už nic nezapočítává

Nemocenská dávka se počítá z redukce denního vyměřovacího základu ve výši 60 %.

Příklad:

Pan Jedlička měsíčně pobírá 30 000 Kč hrubého. Onemocněl a v pracovní neschopnosti stráví 60 dní.

Denní vyměřovací základ = 986 Kč (30 000 x 12 / 365)

První tři dny nemá na peníze nárok.

Do 14. dne pracovní neschopnosti mu bude vyplácena náhrada mzdy zaměstnavatelem

Nárok na nemocenskou má od 15. do 60. dne nemoci, tedy 46 dní.

Redukovaný DVZ: 852 korun

Nemocenská od 14. do 60. dne nemoci: 60% z 852 Kč, tedy 512 Kč x 46 dní: 23 552 Kč

Pan Jedlička tedy bude měsíčně pobírat nemocenské dávky ve výši 23 552 Kč.

Nemocenské dávky a jejich výpočet

Osoba, která onemocní a lékařem je uznána jako pracovně neschopná, nepobírá pravidelný měsíční plat, ale sociální dávky, nahrazujícíběžný příjem,takzvanou nemocenskou. Pojďme se podívat na to, o co přesně jde a jak se počítá.

Pokud onemocníte, ze všeho nejdříve je samozřejmě nezbytné navštívit lékaře. Pokud vás uzná pracovně neschopným, vypíše „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, což je tiskopis, který předáte svému zaměstnavateli. Předtím, než ho odevzdáte, nezapomeňte na zadní straně zvolit, jakou formou chcete obdržet peníze, zda na účet nebo složenkou, a vše opatřit svým podpisem. V případě, že byste tak neučinili, by se mohlo vyplácení nemocenské zbytečně protahovat. Zaměstnavatel tiskopis odešle na místní OSSZ, tedy Okresní správě sociálního zabezpečení.

Jste-na nemocenské déle než 21 dní, je potřeba k vyplacení dávek dodat také potvrzení o trvání pracovní neschopnosti, tzv. lístek na peníze. Opět vám ho vydá lékař, je potřeba ho vyzvednout koncem každého kalendářního měsíce po dobu trvání pracovní neschopnosti. Vy ho následně opět odevzdáte zaměstnavateli, který ho zašle na již zmíněnou OSSZ.

Kdy bude nemocenská nejpozději vyplacena?

Od chvíle, kdy OSSZ obdrží veškeré správně vyplněné dokumenty, má dle zákona 30 dní na vyplacení dávek. Opozdí-li se a nedorazí včas, můžete se obrátit na jejich call centrum (840 40 60 40) a zjistit, proč byla platba pozdržena.

Kontrola

Během vaší pracovní neschopnosti na vás může přijít kontrola. Ta přijde na adresu, kterou jste nahlásili vašemu lékaři. Vaší povinností je se na ní zdržovat po celou dobu nemocenské, pokud byste ji chtěli trávit jinde, musíte o změnu zažádat opět u vašeho lékaře.

Během prvních 21 dní vás může přijít zkontrolovat kdokoliv, kdo je zaměstnancem vašeho zaměstnavatele, tedy i účetní či vaše kolegyně z kanceláře. Další osobou, která má právo vás zkontrolovat, a to i po uplynutí 21 dní, je zaměstnanec OSSZ.

Pokud by vás kontrola nezastihla doma, můžete se dostat do zbytečných problémů. Pracovník OSSZ vám ve schránce zanechá oznámení o proběhlé kontrole, načež vy musíte kontaktovat uvedené telefonní číslo, na kterém odůvodníte svou nepřítomnost. Potom je váš případ posuzován, vaše dávky mohou být zkráceny nebo o ně můžete dokonce přijít. Kontrola může přijít nejen ve všední den, ale i o víkendu. Vždy se prokáží průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou. Nezapomeňte mít potvrzení o neschopnosti vždy u sebe.

Nemáte – li povolené vycházky a nezbytně potřebujete opustit byt, rozhodně zavolejte svému lékaři a vysvětlete, proč musíte odejít. Tak budete chráněni, pokud by vás v době vaší nepřítomnosti navštívila kontrola.

Vyplácení nemocenských dávek

Vyplácení nemocenské je relativně složité. První tři dny nemáte na dávky nárok, pokud nejste v nařízené karanténě, od čtvrtého do čtrnáctého dne je nemocenská vyplácena zaměstnavatelem a až od dne patnáctého vyplácí nemocenskou stát. Maximální doba, po kterou můžete nemocenskou pobírat, je 380 dní.

Jste li osoba samostatně výdělečně činná a platíte si nemocenské pojištění, na nemocenské dávky máte nárok od 15. dne nemoci. Skončíte-li v zaměstnání, stále jste sedm dní v ochranné lhůtě a onemocníte-li v této době, máte nárok na nemocenskou.

Výpočet nemocenské

Nemocenské dávky jsou vypočítávány z denního vyměřovacího základu z hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, ze kterých bylo odváděno nemocenské pojištění. Denní vyměřovací základ se počítá jako podíl vyměřovacího základu a počtu dní v rozhodném období (365 dní).

Denní vyměřovací základ je redukován dle těchto pravidel:

  • z částky do 865 CZK se počítá 90 %
  • z částky od 865 do 1 298 CZK se počítá 60 %
  • z částky od 1 298 do 2 595 CZK se počítá 30 %
  • z částky nad 2 595 CZK se už nic nezapočítává

Nemocenská dávka se počítá z redukce denního vyměřovacího základu ve výši 60 %.

Příklad:

Pan Jedlička měsíčně pobírá 30 000 Kč hrubého. Onemocněl a v pracovní neschopnosti stráví 60 dní.

Denní vyměřovací základ = 986 Kč(30 000 x 12 / 365)

První tři dny nemá na peníze nárok.

Do 14. dne pracovní neschopnosti mu bude vyplácena náhrada mzdy zaměstnavatelem

Nárok na nemocenskou má od 15. do 60. dne nemoci, tedy 46 dní.

Redukovaný DVZ: 852 korun

Nemocenská od 14. do 60. dne nemoci: 60% z 852 Kč, tedy 512 Kč x 46 dní: 23 552 Kč

Pan Jedlička tedy bude měsíčně pobírat nemocenské dávky ve výši 23 552 Kč.