Jak vypočítat mzdu

Chcete si vypočítat, kolik jste vydělali? Žádný problém. Mé rady vám rozhodně pomohou, jelikož jsem vystudovala ekonomickou školu, kde jsme se na výpočet mezd zaměřovali až až, využiji svých poznámek z účetnictví a ekonomie.

Mzda je výše odměny závisející na výkonu či odpracovaném čase. Je pohyblivá a dostávají ji například dělníci. Nepleťte se, ale plat není to samé. Plat je pevně stanovená částka za měsíc, kterou dostávají například administrativní pracovníci.

Formy mzdy

Časová mzda

 • vypočítává se podle odpracované doby
 • použití: pracovníci nemohou ovlivnit pracovní tempo
 • výsledek výkonu nelze měřit
 • příklad: administrativní práce, práce na výrobních linkách
 • základní mzda = počet odpracovaných dnů * 8 * hodinový zdový tarif
 • připočteme svátky a dovolenou = tzv. náhrady mzda

Úkolová mzda

 • počítá se podle skutečně provedeného výkonu pracovníka
 • stanoví se podle počtu zhotovených kvalitních jednotek výkonu
 • podklady pro výpočet: úkolový lístek – evidence počtu provedených jednotek výkonu
 • základní mzda = počet vyrobených kusů * cena za jeden kus
 • připočítáváme svátky i dovolenou

Pobídková mzda

 • doplňuje základní formy (úkolovou, časovou) mzdy
 • cílem je zvýšit zájem pracovníka o co nejlepší výsledky práce
 • prémie = zvláštní odměna za splnění určitého úkolu, dodržení kvality
 • např. podíly na zisku, odměny, podíly na tržbě, pevný plat
 • průměrná mzda za 1 den = hrubá mzda / počet pracovních dnů + svátky
 • výsledek vynásobím počtem dní + svátky
 • svátky jsou ve mzdě

Dávky nemocenského pojištění (tzv. nemocenská)

Výše dávek nemocenského pojištění je první 3 dny nemoce nulová – takže jakmile přejdete na nemocenskou, první tři dny nedostanete ani korunu. Ćtvrtý až třicátý den dostanete 60 % z upraveného daňového základu a třicátýprvní až šedesátý den až 66 %. Další dny dostáváte 71 % z upraveného daňového základu. Do doby nemoci se nezahrnují všechny kalendářní dny.

Náhrada za dovolenou

Pokud si uděláte volno formou dovolené, očekávejte náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za poslední čtvrtletí.

Samozřejmě můžete na internetových vyhledávačích najít mnoho kalkulaček na mzdy, např. na mesec.cz. Tyto kalkulačky fungují skvěle a jsou přehledné.