Jak založit Evropskou společnost (SE)

Evropská akciová společnost je obchodní společnost, která byla ustanovena pro snazší převod kapitálu přes hranice členských států evropské unie. Její právní základy vycházejí z evropských zákonů a díky tomu je snazší jejich aplikace v libovolném státu EU. Díky této transparentnosti a vysokým požadavkům na založení je pak vysoce ceněna obchodními partnery a svým jménem tak dává záruku jistoty a stability.

Založení společnosti

Založení libovolné společnosti se skládá z několika kroků. Tyto kroky je však možné vynechat a využít daleko jednodušší formu – vytvoření společnosti přesně dle přání. Společnost bude založena specialisty, stačí pouze několik základních úkonů:

 • Vytvořit si časový prostor o délce 15 minut
 • Rozhodnout se mezi novým založením nebo koupí již připravené společnosti
 • Kliknout na Založení společnosti
 • Zvolit druh požadované společnosti
 • Označit první nebo druhou možnost získání společnosti dle rozhodnutí v kroku č. 2
 • Vybrat doplňkové služby k produktu
 • Odeslat nezávaznou objednávku
 • Probrat detaily s odborným pracovníkem, který zájemce sám kontaktuje
 • Prostudovat doručené materiály
 • Podepsat zaslané dokumenty
 • Počkat dle zvolené možnosti, nejvýše však 14 dní
 • Přebrat vlastní společnost
 • Začít společnost vést

Založení Evropské společnosti

Vzhledem k prestiži Evropské společnosti a její celoevropské jednotě, je klasické založení velmi náročné. Velkou obtíží je důraz na provázanost mezi několika členskými státy, který má v sobě zabudován každý způsob založení společnosti.

 • Fúzí alespoň dvou akciových společností. Ty musí podléhat právním ustanovením různých členských států.
 • Založením holdingové společnosti. Součástí musí být akciová společnost a společnost s ručením omezeným. Ty musí opět splňovat podmínku mezinárodní účasti, nebo vlastnit po minimální dobu dvou let dceřiné společnosti, které podléhají právním předpisům různých států.
 • Vznikem dceřiné společnosti úpisem akcií. Akcie musí být upsány společnostmi, které opět splňují předchozí podmínku.
 • Transformací a.s., která byla založena podle práva stejného státu, ve kterém má současně sídlo včetně výkonného ústředí a vlastní alespoň dva roky dceřinou společnost, která podléhá právu jiného členského státu.
 • Založením dceřiné společnosti již existující Evropské společnosti.

Nejjednodušším způsobem je však zakoupení Ready Made SE. Budoucí majitel si tak kupuje již hotové řešení. Není tedy nutné zajišťovat splnění speciálních podmínek.