Jak získat příspěvek od nadace

Nadace. Existují a je jich moc. Určitě víte, že jsou to dobročinné organisace, které mají oporu v zákoně. Účelově shromažďují majetek pro dosažení obecně prospěšného cíle. Méně známé už je to, že o přímou pomoc nadace může žádat každý jedinec, který se ocitl v tíživé životní situaci. Nemusí to být vyloženě konkrétní projekt pod určitým sdružením jako je např. pomoc dětskému domovu, či postavení nového domu pro seniory. Pojďme se na to podívat blíže.

Základní informace

V České republice je vedeno přes 400 nadací. Dělí se do skupin, ve kterých každá má jinou cílovou kategorii. Některé se zaměřují na pomoc lidem s handicapem, jiné rodičům postižených dětí, další narkomanům, matkám se závislostmi nebo samoživitelkám. Jiné zase pomáhají těžce nemocným lidem, seniorům a obětem domácího násilí. Jsou i takové nadace, které pomáhají obcím a městům rozvíjet komunitní život a podporují neziskové organisace. Například nadace Women for Women pomáhá rodičům, kteří se dostali do finančních problémů zajistit pro děti jedno teplé jídlo denně. Těmto dětem zaplatí obědy ve školce či škole formou finančního daru.

Jak podat žádost

Pokud se dostanete do tíživé sociální situace, váš příjem se sníží a nemá momentálně rychlé řešení, nezoufejte. Dle vašichnadace aktuálních poměrů si vyhledejte příslušnou nadaci a vyplňte dotazník na jejich stránkách. Vzhledem k tomu, že nadace pomáhá cíleně a konkrétně, někdy vyžaduje doporučení od nějaké zaštiťující organisace. Uveďme si příklad:

  • Matka s dítětem, utíkající před domácím násilím, navštíví nejbližší intervenční centrum.
  • Po probrání celé situace dostane potřebné doporučení. To ji otevírá cestu k nadační pomoci.
  • Následně, je-li to třeba, využije doporučení a osloví nadaci. Odpověď o přijetí žádosti dostane formou e-mailu či telefonátu.
  • V dalším kroku je zahájena komunikace o dalších dokumentech, které jsou pro pozitivní vyřízení žádosti potřeba.

Většinou je jednání s těmito institucemi rychlé a bezproblémové. Děvčata, co žádosti vyřizují, mají naprosto profesionální přístup. Určitě se není čeho bát. Mnoho úspěchu!