Bible zdarma ke stažení

Tip na to, kde se dá najít Písmo svaté (Bible) v překladech od kralické bible, přes Bibli 21 nebo cizojazyčné verze. Tipy na aplikace a weby pro studium knih Nového i Starého Zákona.

Ještě než začneme pátrat po konkrétních a utilitách, které se dají využít pro čtení této nejvýznamnější křesťanské publikace, měli bychom zde poněkud rozebrat problematiku překladů. Existuje totiž několik překladů Bible do češtiny, které jsou aktuálně v různé podobě k dispozici. Nejčastěji naleznete v elektronické podobě tyto:

  • Bible Kralická – nejstarší český překlad z původních jazyků, hromadně šířený tiskem z Kralic – staroslavná čeština z 16. století je ovšem pro čtení a chápání textu ne vždy úplně ideální. To, co je dnes dostupné, ale zpravidla není přesně ten samý text, který tiskla českobratrská církev od roku 1579, ale zpravidla se jedná o revidované vydání, které se vyskytuje pod označením Nová Bible Kralická (NBK).
  • Jeruzalémská bible – jedná se o českou verzi francouzské La Bible de Jérusalem, za kterým stojí dominikáni;Bible součástí překladu jsou i knihy, které se v jiných překladech nenacházejí a jsou katolickou církví uznávany jako kanonické
  • Český ekumenický překlad – donedávna nejrozšířenější a nejvydávanější překlad, využívaný většinou křesťanských obcí v Čechách v druhé polovině 20. století
  • Bible 21 – nejnovější překlad, vytvořený s důrazem na srozumitelnost a moderní jazyk

To, že na překladu poměrně dost záleží si zde můžeme ilustrovat na příkladu různého pojetí 1. verše z 19. kapitoly knihy Přísloví:

  • Lepší chudý poctivec než prolhaný pitomec. (Bible 21)
  • Lepší je chudák žijící bezúhonně než falešník a k tomu hlupák. (Ekumenický překlad)
  • Lepší jest chudý, jenž chodí v upřímnosti své, nežli převrácený ve rtech svých, kterýž jest blázen. (Bible kralická)

Bible na webech

Webová vydání Bible jsou k dispozici již poměrně dlouho – dají se poměrně dobře využít například k vyhledávání toho, kolikrát a kde je zmíněno nějaké jméno nebo slovo a pro čtení textů v počítači představují nejjednodušší variantu, jak se k obsahu dostat.

Bible kralická je online například na:

Český ekumenický překlad je pak na webu:

Bible 21 se pak dá číst přímo online na:

Aplikace na čtení Bible

Aplikací na čtení v různých zařízeních a platformách existuje obrovské množství. Samozřejmě, je dostupná jako eBook ve formátech ePub nebo PDF – to ale vzhledem k rozsáhlosti této knihy není úplně ideální nástroj ke čtení a tak vzniklo několik pomocných programů, umožňujících jednoduchou orientaci v ní a přinášející další rozšiřující funkce. Některé si poradí pouze s jedním určitým překladem, jiné dovedou i přepínat. Etalonem v této oblasti je v součastnosti aplikace, kterou naleznete na adrese:

Kromě přístupu přes web můžete využít i verzí pro iPhone, iPad, Android, Windows Phone nebo Javu (v Google Play, iTunes a dalších App Storech je zpravidla pod názvem Bible). Čtení se synchronizuje navzájem mezi všemi těmito zařízeními, takže co si rozečtete v mobilu, můžete dokončit bez toho, abyste hledali, kde jste skončili v tabletu a dále pokračovat třeba v počítači.

Dovede přepínat mezi překlady, pamatuje si poslední čtenou kapitolu a navíc má přednastavené plány čtení – například, když si chcete před Vánoci osvěžit vánoční příběh a nechcete se dlouze probírat všemi kapitolami, spustíte si plán „Christmas story (Vánoční příběh)“ a v tomto případě po dobu 5 dnů vždy jednou denně vás aplikace upozorní na váš plán čtení a vybere krátký úryvek pro čtení v daný den. Další užitečnou funkcí aplikace je možnost zatrhávat vybrané pasáže nebo si k nim vypisovat poznámky.

Pokud vám stačí offline aplikace pro Windows a synchronizaci s dalšími zařízeními nepotřebujete, můžete využít pak starší aplikace TheoPhilos dostupné z tohoto webu:

Verše dne

Poměrně dlouho existují kromě přístupů k Bibli i různé služby zaměřené na zasílání tzv. verše dne. Verš dne je krátkým úryvkem z Bible, jedna věta k zamyšlení, automaticky zasílaná nebo generovaná každý den. Zobrazuje se každý den při spuštění výše zmíněné aplikace YouVersion (vždy při spuštění programu v mobilu či tabletu), ale můžete si nechat zasílat tento citát i třeba na email – dá se to nastavit třeba na stránkách Bible 21 (http://www.bible21.cz/bible21/prihlasit-se-slovo-na-den) nebo na vira.cz (http://www.vira.cz/Biblicke-SMS/) verš se vztahem k aktuálnímu svátku v katolické církvi).