Program ke stažení na fotomontáže

Program na vytváření montáží a fotomontáží z fotografií, který je zdarma k dispozici ke stáhnutí.

Jak na fotomontáž

Z grafického hlediska není fotografická montáž ničím jiným než překrytí dvou a více fotek přes sebe tak, aby lidské oko nic nepoznalo. V grafických programech je tato operace realizována pomocí nástrojů pojmenovaných názvy jako klonovací razítko, retuše, případně záplata, názvy jsou různé, nicméně fungují obdobně: Nejprve je potřeba nabrat oblast zdroje, tj. odkud se bude obraz přenášet na nové místo, zpravidla klikem myši v kombinaci s klávesou Alt nebo Ctrl. Pak provádíme vlastní montáž, přenášíme předmět z původního umístění na novou pozici v obrázku, a díky tomu, že obrazová data se čerpají z místa dříve označeného, přesně v souladu s tahy myši se vykresluje kopie předmětu na nové místo. Nemusíme tak ovšem postupovat vždy.

Druhou možností je předmět nebo člověka určeného k přenesení do jiné fotky nejprve dokonale obrazově oddělit od původního prostředí, a čistý obrys pak zkopírovat. Zde je komplikovanou částí operace právě ono oddělení, které se dá provést buď (zpravidla velmi nedokonale) pomocí nástroje laso, případně magnetické laso (tento nástroj se již chová o něco inteligentněji a umí se přichytávat linií v obrazu), a nebo použít kouzelnou hůlku, pokud se jedná o barevně jednolitou oblast. Takto oddělenou část fotografie pak stačí zkopírovat do schránky a přenést na druhou fotku. V poslední fázi fotomontáže je třeba provést ještě mírné retuše okolí, rozmazat příliš ostré hrany, přidat umělé stíny, které zpravidla chybí a dají oku diváka poznat, že takto to původně nevypadalo. Opět můžeme použít nástroj retušovací štětec, případně přidat vložené vrstvě umělé stíny.

Jaký program použít

Ideální je na tyto operace známý profesionální program Adobe Photoshop. Jeho volně stažitelnou obdobou je Gimp, který je však pro jednoduché úpravy skládající se čistě ze smontování dvou fotek příliš rozsáhlou aplikací. Zlatou střední cestou je program Pos Free Photo Editor, který je také zadarmo a pro naše účely bohatě postačuje.

Pos Free Photo Editor si stáhněte z odkazu, nainstalujte a spusťte. Přes volbu File > Open najděte ve svém počítači fotku, kterou použijete k montáži. Předmět určený ke klonování by měl být součástí fotografie, pokud tomu tak není, fotku rozšiřte – přes volbu Ctrl+B a zvětšením šířky (Width) nebo výšky (Height) o dostatečný počet pixelů přepsáním původního rozměru a potvrzením tlačítkem OK. Do nově vzniklého prostoru nyní můžete zkopírovat tvar nebo objekt určený k přenesení dovnitř fotky, to uděláte tak, že otevřete fotku, označíte přibližný obrys objektu pomocí nástroje Standard Selection (třetí zvrchu vpravo v liště nástrojů), pak kliknete pravým tlačítkem myši a vyberete volbu Copy.

Pak se vrátíte do obrázku, kde jste vytvořili volnou plochu a opět kliknete pravým tlačítkem (do volné plochy) – a vyberete volbu Paste > Into Current Image. Slučte vložený objekt přes volbu v menu Layers & Objects > Merge ALL Objects with Parent Layer. Nyní vyberte ze seznamu nástrojů Clone Brush – je to třetí štětec zvrchu, celkem 10. nástroj od vrchu. Klepněte pravým tlačítkem na vložený objekt, tím ho načtete jako výchozí vzor a pak levým kreslete do prostoru, kde chcete vytvořit klon.