Jak na automatické čištění počítače

Mnoho uživatelů na údržbu počítače nehledí, dokud není pozdě a systém je za bodem záchrany. To pak musí dojít k formátování disku a přeinstalování operačního systému. Tomuto nepříjemnému scénáři se dá ale poměrně úspěšně vyhnout, a to nejen rozumným používáním počítače, ale zejména jeho čištěním.

2 šikovné programy postačí

Existuje celá řada programů pro optimalizaci počítače, které slouží pro údržbu systému v dobré kondici, nebo které se snaží fungování počítače urychlit jiným způsobem. My si ukážeme, jak na udržovat počítač v pohodě prostřednictvím automatické defragmentace ve Windows a čištění programem CCleaner.

Automatická defragmentace

Fragmentované soubory jsou takové, které jsou doslova rozházené po různých místech na disku a při jejichž používání musí disk neustále hledat a přeskakovat z jedné části na druhou. To má dva neblahé efekty: výrazné zpomalení chodu počítače a zbytečný hluk vyluzovaný řádícím pevným diskem. Předejít jím můžete takto:

 1.  Najděte a spusťte program „Defragmentace disku“ v nabídce „Start“, podnabídce „Příslušenství“ a „Systémové nástroje“
 2. Zde můžete nastavit automatické provádění defragmentace v určité dny a hodinu. Nastavte ji zhruba jednou za měsíc, více není potřeba
 3. Defragmentace disku s mnoha fragmentovanými daty může trvat i několik hodin

Čištění registrů a dočasných souborů – CCleaner

Velkou paseku dokážou v systému nadělat i registry. V nich bohužel často vzniká chaos a konflikty, které zpomalují chod počítače a hlavně přinášejí nestabilitu do běhu programů a celého operačního systému. Proto je potřeba čas od času provést pročištění a defragmentaci registrů. To je jedna z hlavních schopností univerzálního programu CCleaner:

 1.  Stáhněte si a naistalujte program CCleaner v češtině
 2. Po spuštění programu zaškrtněte ty činnosti, které od CCleaneru vyžadujete
 3. V Možnostech a záložce Pokročilé zaškrtněte, ať se všechna nastavení ukládají do souboru .INI
 4. Běžte ve Windows do nabídky Start, Příslušenství a Systémové nástroje, kde spusťte program Plánovač úloh
 5. Zde vyberte záložku Akce a Vytvořit základní úlohu
 6. Postupujte podle návodu programu, vyberte četnost spuštění programu, opět stačí jednou měsíčně a nastavte si i přesný den a hodinu
 7. Poté vyberte možnost Spustit program a najděte složku, kde je CCleaner nainstalovaný a vyberte „CCleaner.exe“
 8. Do pole „Přidat argument“ vepište „/AUTO“ bez uvozovek a vše zkontrolujte a potvrďte

Program CCleaner je nyní nastaven, aby se automaticky spouštěl ve vámi zadané dny a hodiny. Více programů pro údržbu a čištění vašeho počítače najdete na portálu stahnu.cz.