Jak se bránit proti zveřejnění fotky a videa na internetu

Internetové sítě hýbou doslova světem, minimálně alespoň těm, kteří se jich aktivně účastní. A takový Facebook je hybatelem největším. S internetem a především se sociálními sítěmi souvisí i jeden veliký problém, a to je zveřejňování fotografií a videí na různých profilech mnohdy bez souhlasu těch, kteří jsou tam zobrazeni. Je vůbec nástroj, jak se bránit proti vystavování těchto materiálů? Ano, jsou tu možnosti a jsou účinné.

Jak hovoří zákon

Pokud bychom se pohybovali v liteře zákona, tak platí, že materiál, jako fotografie či video natočené např. mobilem, může být pořízen a vystaven jen se souhlasem zobrazené osoby či osob. V praxi se ale určitě nikdo nebude ptát, zda všichni kamarádi souhlasí s umístěním fotografií pořízených na  grilování na zahradě. Ale, pokud by si oni vaši přátelé prohlédli vámi zveřejněné fotografie z oné gril party a někdo s nějakou fotkou projevil nesouhlas, tak jste povinni ji stáhnout z webu. Onen dotyčný totiž může její odstranění vymáhat i soudně a právo by stálo na jeho straně. A pozor, pokud vám někdo dá souhlas s pořízením fotografie, tak to rozhodně neznamená, že ji můžete také libovolně zveřejňovat.

Vyvěšení videa nebo fotografie na internet ale důkladně zvažte. Ať chcete nebo ne, tak každá taková fotografie se stává veřejně přístupnou a jen velice těžko budete bránit jejímu dalšímu šíření a často i zneužití. Takové fotky mohou být upraveny, využity k jakýmkoliv, i nezákonným účelům. O intimním materiálu ani nemá cenu mluvit, to prostě na internet nedávejte vůbec! Samozřejmě, že celý problém není zas tak jednoduchý. Existuji situace, nad kterými se musíme zamyslet, protože zákon popisuje ten základ. Použitím vaší osobní fotografie nebo fotografií bez vašeho souhlasu a jejich zveřejněním na internetu se provozovatel může dopouštět porušení § 12 Občanského zákoníku, které je ustanovením na ochranu osobnosti při použití písemností, obrazových nebo zvukových záznamů týkajících se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy. Důležitá je ona osobní povaha snímků. Pokud budete fotit výstavu psů, tak si pejsky vystavujte jak chcete. Ale kdyby se na nějaké fotografii nebo videu objevili psí majitelé a těm se zveřejnění materiálu nelíbilo, tak jste povinni ony dotyčné fotografie či videozáznam povinni stáhnout. Totéž v podobném platí i v případě, že budete fotografovat průběh oslavy na diskotéce. Všem těm, kteří se budou pitvořit v popředí takových snímků, žádné zveřejnění vadit nebude. Ale pokud na záběru budou figurovat i nezúčastněné osoby, tak ty by mohly případně ony snímky na internetu vidět, nesouhlasit s nimi a vy je znovu musíte ze stránek odstranit.

§ 12 Občanského zákona ale také povoluje zveřejnění fotografií v určitých případech. Fotografie i videa se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem pro vědecké a umělecké účely a taktéž pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Takový materiál si klidně může pořizovat soukromá osoba a posléze ho i zveřejnit. Když se někde na stránce on-line deníku objeví snímek, kde budete vyfoceni jako součást slavnostního průvodu oslav města, tak je vše v pořádku. Když vás ale někdo vyfotí na nudistické pláži a snímek zveřejní u článku o panujících vedrech, tak to asi v pořádku nebude a vy se můžete začít bránit.

Na jakoukoliv obranu zapomeňte, pokud jste vyfoceni pro policejní nebo úřední účely.

Ještě se podíváme na jiný problém. Fotografie mohou podléhat autorským právům. Jejich vystavení na internetu je užitím díla a tato věta je někde u daného snímku či snímků napsána. K jakémukoliv nakládání s takovou fotografií potřebujete souhlas autora. A to platí i obráceně, pokud jste autorem snímku vy.

Možnosti obrany

Když objevíte na internetu svou fotografii nebo video, tak zauvažujte, jaká vaše práva byla porušena. Jinými slovy, jakého charakteru je onen zveřejněný materiál, na kterém figurujete. Poté se rozhlédněte po daných stránkách a zkuste najít odkaz, který vám pomůže. Určitě objevíte e-mail provozovatele či vlastníka. Tam většinou stačí napsat žádost o stažení fotografie či videa ze stránek, protože byla porušena vaše buď autorská nebo osobní práva. Valná většina serverů vám vyhoví a materiál odstraní. Velmi často na internetových stránkách najdete odkaz pro nahlášení závadného obsahu nebo pro ochranu osobních údajů. Tyto možnosti poskytuje jak Facebook, tak Youtube, ale i další servery.

Někdy je ale cesta nahlášení a kladného vyřízení zdlouhavá, tak je třeba zvolit Horkou linku. Toto centrum pro nahlašování škodlivého, závadného a nezákonného obsahu najdete zde: http://horka-linka.saferinternet.cz/ a stačí zde jen vyplnit jednoduchý formulář na stránkách a toto centrum okamžitě účinně zasáhne. Vy musíte ve formuláři udat, o jaký problém se jedná ( nemusí jít jen o fotky či videa ), kde se daný materiál nachází a důležitý je popis problému – důkazem může být PrintScreen, což je vyfocení toho co je zobrazeno na monitoru, což provedete pomocí kláves PrtSc a Shift. Samozřejmě, že v závažných případech se obraťte na policii České republiky, která disponuje specializovanými týmy pro zasahování v těchto již trestných činech.

Pokud chcete pomoci s konkrétním případem a nebo máte složitější právní dotaz, můžete se také obrátit na právní kancelář Kropáček –  stačí do formuláře na  webu popsat svou záležitost a získáte obratem konkrétní informace o tom, jak postupovat.

Jak jsem již naznačil, nepříjemnostem předejdete, když budete hodně uvažovat nad tím, které fotografie či videa zveřejníte na internetu. A když tak učiníte, tak je nezapomeňte uložit pod hesla. Ta sdělte jen vašim dobrým přátelům či lidem, kterým důvěřujete.

T.B.