Kilobity, kilobyty, kilobajty, kibibyty – jak na převody

Jak na převody, vysvětlení vztahů mezi jednotkami paměti používanými v počítačích a IT vůbec. Co je co a jak to všechno vzniklo.

Historické značení

Původně to všechno bylo v zásadě prosté. Bylo potřeba rozlišit násobky velikosti desítkové soustavy (která se používá všeobecně, vychází ze soustavy SI) a dvojkové (která se používá kvůli fyzickým dispozicím pamětí v IT průmyslu). Aby se to nepletlo a přitom bylo jasné, jaké názvosloví se právě používá, byl ustaven v odborných IT kruzích následující úzus:

 • dekadické přípony se budou psát a značit s malým písmenem
 • binární přípony pak s písmenem velkým
 • b = 1 bit a B = Byte [bajt] = 8 bitů  –  toto platí dodnes.

Příklady použití dekadických přípon sestavených tímto způsobem značení:

 • kilobyte (kB) = 10^3 B
 • megabyte (mB) = 10^6 B
 • gigabyte (gB) = 10^9 B
 • terabyte (tB) = 10^12 B

Binární značení podle sestavené na základě této filozofie:

 • Kilobyte (KB) = 2^10 B
 • Megabyte (MB) = 2^20 B
 • Gigabyte (GB) = 2^30 B
 • Terabyte (TB) = 2^40 B

Současný způsob značení

S tím, jak se počítače začaly dostávat k masám, začalo docházet k problémům a nedorozuměním – lidé z jiných oborů neznali vždy tento způsob značení a pletli ho, a tak bylo rozhodnuto, že binární předpony dostanou speciální jména a desítkové předpony budou zachovány.

Dekadické předpony vycházejí z SI a mají tyto hodnoty:

 • Kilobyte (kB) = 10^3 B =  1000 B
 • Megabyte (MB) = 10^6 B =  1000 kB
 • Gigabyte (GB) = 10^9 B = 1000 MB
 • Terabyte (TB) = 10^12 B = 1000 GB

Stejné značení je používáno i pro násobky bitů. Na to pozor – abyste se nedivili, že když si například zavedete internet s rychlostí 10Mb za sekundu, tečou vám data pouze rychlostí 1,25 MB/s.

Binární předpony v nové verzi značení používají následující jména:

 • Kibibyte (KiB) = 2^10 B = 1024 B
 • Mebibyte (MiB) = 2^20 B = 1024 KiB
 • Gibibyte (GiB) = 2^30 B = 1024 MiB
 • Tebibyte (TiB) = 2^40 B = 1024 GiB

Výsledkem zavedení nového značení ale  je v zásadě pouze to, že řada laiků, ale i výrobců nebo prodejců míchá všechny typy značení dohromady a je v tom místy ještě větší zmatek :).