Jak vypočítat procenta

Článek se zabývá problematikou výpočtu procent.

Počítání s procenty je poměrně jednoduchou záležitostí a patří k základům matematiky. Není to ten typ učiva, který je možné po písemce odložit a zcela ho vypustit z hlavy, protože znalosti procent lze využít v každodenním životě. V následujících řádcích se pokusím na příkladech jasně a srozumitelně ukázat, jak se s procenty počítá.

Procento je setina celku

To je jeden z hlavních pilířů, který si je třeba uvědomit – procento je setina celku.

Ukažme si to na následujícím příkladu: Máme 100 jablek. Kolik jablek tvoří jedno procento?
Řešení: Musíme si uvědomit, jak jsem již zmínil, že procento je setina celku (možno zapsat jako desetinné číslo: 0,01 nebo jako zlomek: 1/100 , tyto zápisy jsou ekvivalentní). Teď tedy zpátky k našemu příkladu. Máme 100 kusů jablek a máme zjistit jedno procento. Řešení je velmi jednoduché – když si uvědomíme, že procento je setina celku, napadne nás, že stačí, když celek (100ks jablek) vydělíme stem. Případně celek vynásobíme 0,01 , výsledek bude stejný. Vyjde nám, že jedno procento je 1.

Pokud bychom měli celek např. 360 ks jablek a měli bychom zjistit jedno procento, postup by byl naprosto stejný. Vyšlo by nám, že jedno procento je rovno 3,6 jablka. Na první pohled to možná vypadá divně, že je výsledek desetinné číslo, ale je to tak správně. Když se celek dělí pomocí zlomků a vyjde nám např. 1/7 , tak po vydělení  jedničky sedmičkou  nám  taky nevyjde celé číslo.

Procenta a zlomky

Mezi procenty a zlomky je značná podobnost. V některých případech lze jednoduše vyjádřit procenta zlomkem a naopak.
Když si zapíšeme 50%  zlomkem, bude to vypadat takto 50/100. Po vykrácení dospějeme k číslu 1/2.V následující tabulce je vyjádřeno procento – zápis zlomkem – zápis desetinným číslem. Prohlédněte si ji a chvíli nad ní uvažujte. Její pochopení vám usnadní počítání s procenty.

10 % = 1/10 = 0,1

20 % = 1/5 = 0,2

25 % = 1/4 = 0,25

50 % = 1/2 = 0,5

75 % = 3/4 = 0,75

100 % = 1

Příklad k tabulce: Když budeme chtít vypočítat 50 % z celku 100, máme několik možností, jak dojít k výsledku:

 

  1. Uvědomíme si, že 50 % tvoří 1/2 celku. Ke zjištění výsledku nám tedy stačí, když celek vydělíme dvěma: 100 : 2 = 50. To samé platí samozřejmě pro 20 %, 25 % (pětina celku,  čtvrtina celku), celek tedy dělíme pěti, případně čtyřmi.
  2. Uvědomíme si, že 50 % tvoří 1/2 celku a jednou polovinou celek vynásobíme: 1/2. 100 = 50

Vidíte, že obě metody jsou dost podobné a vedou ke stejnému výsledku.

Pozor! Nyní se podíváme na počítání procent z celku, kdy se nevyplatí procento převádět na zlomek, třeba když máme zjistit 23 % z celku 100. Víme už, že procento je setina celku, 23 % tedy bude 0,23 (dvacet tři setin). Tímto číslem vynásobíme celek:
0,23 . 100 = 23.  Je důležité, abyste postup správně pochopili, protože tvoří základ počítání s procenty. Platí samozřejmě i pro hodnoty, které jsem uvedl v tabulce. Pokud toto chápete, máte již téměř vyhráno. Tato metoda samozřejmě platí, ikdyž počítáme s jiným základem. Pro vysvětlení zde používám stovku, aby postupy byly dobře patrné a srozumitelné.

Trojčlenka

V mnoha příkladech  s procenty je vhodné použít trojčlenku. Ukážu to na jednoduchém příkladu: Dvacet procent je rovno deseti, čemu je rovno 100 %?
Řešení:

100 %……………….x                               x =( 100/20) . 10 = 50
20 %………………10

Tento příklad také můžeme řešit úvahou. Dvacet procent je pětina celku, celek tvoří pět pětin. Jestliže je jedna pětina rovna deseti, pak pět pětin je rovno 5 . 10 = 50. Vždy je dobré si rozmyslet, zda je lepší použít úvahu, nebo přikročit k výpočtu. V jednoduchých příkladech je samozřejmě jednodušší zauvažovat, než počítat, je to časově méně náročnější, než rozepisování příkladu.

Procenta v životě

Na začátku jsem zmínil, že procenta se používají v každodenním životě. Stačí zajít do banky a člověk si uvědomí, že se mu peníze spoří na  úrok. Různé stavební materiály zvětšují svůj objem, který často bývá uváděn také v procentech.  Doufám, že tyto řádky vám pomohou k pochopení základní problematiky počítání s procenty.

M.S.