prekluze - archiv článků

  • Od data 1. 1. 2014, kdy vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, poskytuje tato nová úprava vyšší smluvní volnost stran při sjednávání obsahu zástavní smlouvy. Dále nový zákoník výslovně a daleko […]

    Promlčení a prekluze

    Od data 1. 1. 2014, kdy vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, poskytuje tato nová úprava vyšší smluvní volnost stran při sjednávání obsahu zástavní smlouvy. Dále nový zákoník výslovně a daleko […]

    Celý článek...