Jak si sestavit rodokmen s pomocí internetu. Vyhledávání osob v archivech.

Archivy osob na internetu. Sestavení rodokmenu zdrarma. Jak na vyhledávání příbuzných.

Jak si vytvořit rodokmen

Určitě jste se někdy zabývali otázkami typu, kdo jsou to vlastně moji předci, odkud že pocházel praděda a jak to vlastně bylo s prastrýcem. Protože tyhlety různé příbuzenské motanice nebývá nijak jednoduché rozklíčovat a pochopit, proč se tato větev rodiny přesunula z moravské vesničky do Prahy a druhá zase přesně naopak, proč se u prasynovce dědovy sestry stopa náhle ztrácí a další nečekané otázky, na které při zkoumání svého rodokmenu zaručeně narazíte. Už jen z toho, co jsme zde letmo naznačili, vám je určitě jasné, že sestavit si rodokmen vyžaduje důkladný průzkum širokého spektra informací. Jak se k nim dostat, to je další otázka, a nutno podotknout, že opravdu není lehké najít na ni jednoznačnou a univerzální odpověď.

Kde hledat

Informační zdroje můžeme rozdělit do vícero skupin, a to podle jejich spolehlivosti a ověřenosti, což je skutečně problém, neboť abychom mohli určitou informaci považovat za hodnověrnou, měla by být potvrzena z minimálně dvou nezávislých zdrojů. Když se podíváme na to, odkud vlastně takovou relevantní informaci můžeme vzít, tak určitě asi první věc na cestě za poznáním minulosti rodu je vyzpovídat nejstarší členy rodiny, zapsat si mezi řečí pár poznámek, ještě obejít případně pár odkazovaných osob a nasbírat takové počáteční penzum informací, sestavit si první takový základní rodokmenový stromeček a pokračovat dále.

Jak využít internet a hledat dále

Při dalším hledání už bude potřeba použít nejmodernějších technologií nebo naopak prehistorických archivů. Archiv najdeme v každém větším městě, internet(ODKAZ) vám určitě pomůže lokalizovat archiv, který je vám nejbližší, případně který je v tom městě kam se v zájmu zachování kontinuity rodové paměti chystáte. Zde se podívejte na kontaktní telefonní číslo a domluvte se, jak na tom jsou a zda vám v dotyčném ústavu otevřou útroby svých zaprášených spisů. Těmito zaprášenými spisy pro nás budou především matriky, nejsou to však zdaleka jediné použitelné materiály, které v archivu můžete najít, jsou tu i vysvědčení, záznamy o společenských a kulturních akcích listiny jako výuční listy a maturity, dokonce i třídní fotografie.

Není třeba se dřít sám

Jak si důvtipný čtenář z našeho popisu jistě domyslel, není tato badatelská činnost ničím jednoduchým a je to opravdu podnik pro celé muže a ženy. Proč si ovšem nezjednodušit život a nepřenechat tuto starost specialistům? Ano, i tato možnost zde existuje a dlužno říci, že rozhodně nestojí v pozadí zájmu veřejnosti. Jde o to, že zadáte své inicále profesionálnímu prohledávači matrik, archiválií a dalších těchto materiálů, a pak už jen čekáte na den, kdy před vámi na zeď vyvěsí slavnou historii vašeho rodu táhnoucí se až do temného středověku. Ovšem, pak si nevychutnáte to nadšení kdy se vám nitky pěkně sbíhají a přimalováváte si do rodokmenu dalšího prapředka.