Instalace Windows 7

Návod, jak nainstalovat Windows 7.

Na instalaci nejnovější verze Windows není skutečně nic zvlášť složitého a zvládne to opravdu už doslova každý, jednotlivé kroky jsou popsány dostatečně vysvětlujícím způsobem, navíc díky tomu že většinu ovladačů již obsahují, nečekají vás na drtivé většině strojů obvyklé laborace s hledáním a instalací ovladačů a celá instalace včetně nainstalování driverů všech připojených tiskáren, karet a dalšího zařízení při vhodné konstelaci zabere kolem 20 minut.

Nastavení bootování disku v Biosu

Před vložením DVD do mechaniky, se přesvědčte, že bios je nastaven tak, aby pc bootovalo přednostně z CD mechaniky a vyhnuli jste se tak problémům typu, že vložíte dévédéčko do mechaniky, nic se nestane a objeví se informace o tom, že na disku není žádný systém, případně nastartuje váš původní systém, pokud už v počítači nějaký máte.

Do těchto nastavení se dostanete stiskem klávesy DEL nebo F2 (případně jiné klávesy, o které je na startovací obrazovce psáno press __ to run setup). Následně pak pokračujte přes volby:
Boot > Boot Device Priority a zde nastavte 1st Boot Device na CD-ROM;
na jiném typu biosu (Phoenix) se nastaví výchozí disk takto:
Advanced BIOS Features > a zde upravte First Boot Device na CDROM a Second Boot Device na HDD.

Instalace systému

Nyní už můžete vložit disk do cd mechaniky a začít se samotnou instalací. Nejprve se objeví lišta s nápisem
Windows is loading files..
po které následuje klasická lišta zobrazující stav startování systému.

Na úvodní obrazovce pak vyberte z rolovacích menu jako jazyk instalace češtinu, měnu a čas platné pro Českou republiku a jako výchozí klávesnici vstupu také češtinu – tyto volby jsou však už zpravidla takto vyplněny a proto můžeme pokročit přes tlačítko Další.

Na další obrazovce klepněte na tlačítko pro zahájení instalace – nemějte obavy, ještě se na disk stiskem tohoto tlačítka Windows instalovat nezačnou, pouze se přesunete přímo do instalačního režimu.

Odsouhlaste licenční podmínky a pak přistupte k výběru typu instalace. Pokud už máte na disku Windows XP nebo Vista a chcete nastavení a data převést do Win 7, zvolte možnost Upgrade, pokud pracujete s počítačem na kterém žádný systém není nebo je a vy ho nechcete použít, pak zvolte druhou možnost pro vlastní volby instalace.

Nyní se zobrazí stávají disky a svazky se kterými můžete pracovat. Můžete vybrat, na který se má Windows nainstalovat, případně vytvořit nový. Pokud například máte nový počítač s nenaformátovaným diskem, naformátujte ho přes tlačítko Nový a pak potvrďte výchozí maximální velikost svazku přes Použít a tuto volbu potvrďte.

V této chvíli si můžete jít udělat kafe a nechat počítač běžet. Windows se automaticky nainstalují a restartují, takže až se vrátíte, uvítá vás obrazovka s dotazem na výběr uživatelského jména a potom, co ho vyplníte se spustí poslední proces přípravy prvního spuštění systému, po kterých už nastartuje klasicky plocha a instalace Windows 7 se definitivně ukončí.

Postup instalace (anglické verze) si také můžete prohlédnout v tomto videu: