Jak nastavit připojení k WiFi

Jak se připojit k bezdrátové WiFi síti. Návod pro nastavení připojení ve Windows XP a Windows Vista.


Před prvními pokusy o připojení k WiFi síti se ujistěte, že máte přijímač bezdrátového signálu zapnutý (na notebooku se většinou zapíná/vypíná pomocí posuvného spínače – přesvědčte se, že kontrolka indikující příjem WiFi signálu skutečně svítí – poznáte ji podle loga vysílače.

Připojení k WiFi ve Windows XP

V pravé části lišty se nachází ikona síťového připojení. wifi-xp

Pravým tlačítkem myši zobrazíte menu a zde zvolte Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici. Bezdrátové sítě, jejichž signál je dostupný, byste měli nyní vidět před sebou, včetně toho, jestli je potřeba k připojení do těchto sítí zadat heslo nebo se jedná o zcela otevřené sítě. Vyberte tedy síť, ke které se hodláte připojit dole klikněte na tlačítko Připojit. Pokud se jedná o síť zabezpečenou síťovým klíčem wep nebo wap, budete nyní vyzváni k jeho zadání.

Připojení k WiFi ve Windows Vista

Pravým tlačítkem myši opět klikněte na ikonu síťového připojení v pravé části lišty. wifi-vista

Zvolte  volbu Připojit k síti. Uvidíte seznam sítí, jejichž signál je v dosahu. Vyberte síť, v okně dole klikněte na tlačítko připojit, pokud je třeba, budete v další fázi vyzváni k zadání hesla a pokud se jedná o síť, do níž se připojujete poprvé, objeví se ještě konfigurace chování počítače vůči okolní síti.