Příkazový řádek: příkazy

Přehled příkazů do příkazového řádku ve Windows, které se vám hodí zejména při práci se sítí.

Spuštění

Příkazový řádek, takový relikt z dob MS Dosu, můžete i v dnešních Windows spustit, pomocí klávesové kombinace Win+R a potvrzením příkazu cmd (Win – klávesa mezi levým altem a ctrl s logem Windows). Zde přinášíme přehled základních příkazů, orientovaných zejména na práci se sítí a monitorováním připojení.

Adresáře

 • dir – výpis obsahu adresáře
 • cd – otevření adresáře, cd.. vrací o úroveň výše

Stav připojení

 • ipconfig /all – zobrazí podrobný výpis konfigurace TCP/IP
 • ping adresa_pocitace – žádost o odezvu
 • finger uživatel@server.nn – ukazuje připojení uživatele k serveru
 • tracert adresa_pocitace – mapuje cestu paketů

nslookup

 • nslookup help – nápověda; další parametry nslookup:
 • server adresa_pocitace – změní výchozí DNS server
 • set=any adresa_pocitace – zobrazí všechny DNS záznamy k serveru
 • set=ptr, adresa_pocitace – přeloží IP adresu na serverové jméno

Práce s TCP/IP

 • netstat – zobrazuje aktivní TCP/IP spojení
 • arp -a – zobrazí ARP tabulku, ve které jsou dvojice internetových a fyzických adres
 • route print – zobrazí směrovací tabulku

Připojení k FTP přes příkazový řádek

 • ftp – spuštění podprogramu ftp
 • -a:soubor – určí textový soubor, ve kterém jsou příkazy, které se provedou
 • open server.neco.cz – otevře připojení k danému serveru
 • get soubor – stáhne soubor ze vzdáleného počítače
 • status – vypíše informace o spojení
 • pwd – vypíše pracovní adresář vzdáleného počítače
 • ls/dir – vypíše obsah vzdáleného adresáře
 • ascii/binary – změní typ přenosu
 • lcd – vypíše lokální adresář, do kterého se stahují soubory stažené přes ftp
 • quote – umožní odeslat ftp příkaz
 • syst – zjistí systém, na kterém běží vzdálený server
 • pasv – přepne do pasivního režimu
 • quit – ukončí program

Terminál a procesy

 • start „jméno okna“ /min nebo /max – spustí druhé terminálové okno pod zvoleným jménem, minimalizované, nebo maximalizované
 • taskkill – ukončí proces; parametry viz nápověda