Režim spánku

Režim spánku nebo také úsporný režim. Jeho funkce, nastavení a použití ve Windows.

Použití

Režim spánku se dá použít jako alternativa ke klasickému vypínání. Výhoda spočívá především v tom, že při opětovném zapnutí počítače, který byl uveden do režimu spánku, se ihned dostanete přesně do toho stavu, ve kterém jste ho zanechali, to znamená, že při příštím spuštění počítače naleznete přesně tytéž programy, ve kterých budou otevřeny ty samé dokumenty, se kterými jste pracovali.

Jak to funguje

Při vypínání počítače se zjednodušeně řečeno uloží jeho stav do RAM. V úsporném režimu má tedy počítač určitý odběr elektrické energie (oproti normální provozu však nepatrný), při úplném odpojení by došlo k úplnému vymazání RAM a tím i uložených informací o stavu PC.

Jak uvést počítač do úsporného režimu

Klávesnice

Některé klávesnice mají přímo speciální klávesu pro uvedení do režimu spánku integrovanou. Pro správnou funkčnost je potřeba správně nastavit chování tohoto tlačítka ve správě napájení (Start > Nastavení > Ovládací panely >Hardware a zvuk > Možnosti napájení)

Při vypínání Windows

Klasicky přes Start > Vypnout (ve Windows Vista šipka vedle tlačítka na vypnutí) > Režim spánku

Probuzení počítače

Ke znovuobnovení běhu počítače stačí poklepat myší nebo na klávesu, případně stisknout tlačítko napájení na skříni počítače.