Co je NFC

NFC je zkratkou z “Near Field Communication”, což znamená “komunikace na krátkou vzdálenost.” Předpokladem pro uskutečnění přenosu je tedy dostatečná blízkost všech zúčastněných zařízení. V praxi to znamená, že zařízení jsou u sebe tak blízko, aby nemohlo docházet k odposlechu