DAŇOVÝ PORADCE – několik rozdílů mezi daňovým poradcem a účetním

DAŇOVÝ PORADCE – několik rozdílů mezi daňovým poradcem a účetním

Daňový poradce, pokud využijeme a rozhodneme se pro jeho služby, nám může přinést co největší daňové úspory, bezchybný výpočet daní a v neposlední řadě klid na podnikání.

Daňového poradce můžeme využít několika způsoby

  • Pro menší společnosti s jednoduchou a opakující se obchodní činností se jeví výhodnou kombinace spolehlivé účetní, která samostatně vede účetnictví v průběhu roku a na jeho konci vyhotoví účetní závěrku a daňového poradce, jehož úkolem je na jejím základě sestavit a podat daňové přiznání. Tímto způsobem získáte dvojí kontrolu, což je přínosné.
  • Samozřejmě je možné využít i konsultace složitějších problémů s daňovým poradcem v průběhu roku. Ušetříte tak více peněz, než které poradci zaplatíte za jeho službu.
  • Pro větší podnikatelskou společnost s více aktivitami, často i v mnoha jiných zemích, se jeví jako vhodný způsob volba poradenské společnosti, která disponuje dostatečným personálním a odborným zázemím a dokáže zajistit komplexní služby i v mezinárodním měřítku.
  • V kanceláři daňového poradce také naleznete specializované odborníky a různé druhy účetních a daňových služeb.

Při rozhodování komu svěřit vedení svého účetnictví a zpracování daní je dobré si uvědomit, že účetní profese není v současnosti v České republice regulována žádným speciálním zákonem, protože účetní podnikají pouze na základě Živnostenského zákona. Další názor získáte také v tomto odkazovaném článku.

Ať již vyberete pro péči o své ekonomické agendy účetního se živnostenským listem nebo daňového poradce z poradenské společnosti, ujistěte se, zda a jak je tento odborník pojištěn pro případ, že by vám svým zaviněním způsobil škodu.

Také počet a závažnost jejich pojistných událostí v minulosti napoví, s jakými výsledky pracují.

Daňový poradce a účetní

Daňový poradce má státem uloženou povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem daňového poradenství.

Účetní naproti tomu nemá povinnost mlčenlivosti a ve vztahu ke státu se jí tak nemůže dovolávat. V praxi to znamená, že účetní nemůže, na rozdíl od daňového poradce, odepřít podání svědecké výpovědi ve věci svého klienta.

Práce účetního je poměrně namáhavá a často rutinní záležitostí, při které zbývá jen málo času na studium novinek v daňových zákonech a odborné literatuře.

Daňový poradce je z titulu své profese dokonce povinen chránit práva svého klienta. Je povinen jednat čestně a svědomitě, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co dle svého přesvědčení a příkazu klienta pokládá za prospěšné.

Daňový poradce tak disponuje znalostmi z mnoha oblastí práva, které s podnikáním souvisí. Jeho podrobnou charakteristiku a informace o daňovém poradci lze čerpat zde.

Co od daňového poradce získáte

Daňový poradce se postará o veškerá podání a hlášení a to včetně zastupování při komunikaci a kontrole před Finančním úřadem a v případě sporů i u správního soudu, kde má totožné postavení jako advokát.

Předchází škodě, kterou si poplatník může způsobit, když se bude snažit obstarat si daňové záležitosti sám.

Daňový poradce je jedinou profesí v České republice, která absolvovala povinně, zákonem stanovenou, zkoušku v oboru daňového poradenství.

Je odborníkem na daňové poradenství, což se stává velmi výhodné při komunikaci s Finančním úřadem.

Součástí daňového poradenství bývá často i oblast účetnictví, problematika sociálního a zdravotního pojištění a ostatní ekonomické oblasti.

Daňoví poradci stojí vždy na straně klienta a chrání a prosazují jeho oprávněné zájmy.

Jako jediní na trhu mají pro oblast daňového poradenství povinné profesní pojištění.

Daňový poradce za vás převezme starosti s vašim daňovým přiznáním, případně přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Dokáže se orientovat v problematice daní výrazně rychleji, protože má k dispozici celou řadu profesionálních nástrojů, které mu buď poskytuje Komora daňových poradců, nebo si je poradce zajišťuje sám.

Daňový poradce garantuje svou práci a odpovídá klientovi za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikla, pokud jí způsobil on sám.

1 komentář k DAŇOVÝ PORADCE – několik rozdílů mezi daňovým poradcem a účetním

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *