Jak darovat nemovitost

Darovat je možné cokoliv, ale pokud by se jednalo o nemovitost, tak se mohou objevit různá úskalí, která sebou tento proces
přináší. Jak tedy darovat nemovitost bez komplikací?

Nejprve si řekněme, jaký rozdíl je mezi darováním a zděděním. Jednoduše řečeno – hodně veliký. Pokud se rozhodnete své bydlení nechat potomkům coby součást dědictví, tak si budou vaši nejbližší příbuzní nuceni připravit docela vysokou finanční částku. Nejde, jak by se mnozí domnívali, o dědickou daň, protože tu přímí příbuzní neplatí. Ale nemalou částku odčerpá odhad nemovitosti, který je třeba v případě dědictví nechat udělat. A vzhledem k tomu, že dědické řízení probíhá za bedlivého dohledu notáře, tak  jeho odměna se odvíjí od ohodnocené nemovitosti. Pokud by šlo o byt v hodnotě jeden milion korun, tak si pro notáře připravte (přesněji, vaši potomci ) cca 8 000. Lze tedy říci, že darováním nemovitosti si ušetříte nejen mnoho finančních prostředků, ale i času.

Darování nemovitosti

Darování je tedy oproti zdědění cestou schůdnější, ale i zde se mohou udělat při sepsání darovací smlouvy zdánlivě malé chybičky, které ovšem mohou časem vyrůst do těžko řešitelných problémů. Mnozí si totiž řeknou, že jde o vlastní děti a tak nemá cenu do smlouvy vpisovat každou „maličkost“, ale mnohokrát se  taková víra i ve vlastní potomky vymstila. Darováním totiž o majetek kompletně přicházíte a domoci se jeho navrácení je v našem právu dosti složitá operace. Může se například změnit zásadním způsobem vaše finanční situace a budete potřebovat větší obnos, který by bylo možné získat prodejem nemovitosti. Bohužel, darováním jíž není vaše a nemáte možnost s ní jakkoliv nakládat. Kolikrát se stalo, že po darování majetku dochází na spory v rodině. I doposud vzorní potomci ztrácejí zábrany a veškerou slušnost, jakmile je na ně přepsán majetek. Proto je nesmírně důležité velmi přesně do darovací smlouvy vymezit práva a povinnosti kolem věcného břemene. Když totiž darujete nemovitost, tak velice často ji chcete i nadále využívat. Někdy se dokonce píše samostatná smlouva pro práva věcného břemene, ale minimálně by se mělo jednat o dodatek ke smlouvě, jehož náplň se bude týkat toho, že obdarovaný zohledňuje jako věcné  břemeno právo užívání celé nebo části darované nemovitosti ( záleží na dohodě, ale je nutné ji vepsat co nejpřesněji ) pro dárce. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat darované nemovitosti, která má na sebe navázané dluhy, například hypoteční úvěr. Je třeba si uvědomit, že případná povinnost platit dluhy přejdou darováním na nového majitele nemovitosti.

Darovací smlouva

Jedná se o nejdůležitější dokument celého darovacího procesu. Otázka vyřešení věcného břemene již byla popsána, ale to není zdaleka vše. Samotnou darovací smlouvu si může každý sepsat sám, ale je na zvážení, zda není lepší variantou si na tento úkon sjednat profesionála. Tím není myšlen pouze notář, tuto práci hravě zvládne jakýkoliv advokát nebo právník. Darovací smlouva musí obsahovat kompletní údaje o zúčastněných. To znamená jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození a přesnou adresu trvalého pobytu. Samozřejmostí je určení nebo označení toho, co je darováno, tedy nemovitost podle katastru, kde je vedena. Důležitá je i věta o tom, že současný majitel nemovitosti ji daruje a zmiňovaný příbuzný dar přijímá. Do darovací smlouvy se určitě vyplatí napsat, že se dárce může domáhat vrácení daru, pokud se obdarovaný chová k němu (dárci) nebo i k dalším členům rodiny takovým způsobem, že se toto jednání neslučuje s dobrými mravy. A základní údaje smlouvy musí doplnit datum uzavření transakce a podpisy. Určitě se vyplatí nechat si podpisy úředně ověřit. Za ověření jednoho podpisu zaplatíte 30 korun a smlouva se tak stane prakticky nenapadnutelná, protože ověření doprovází i datum. Tak  odpadnou případné problémy s tím, že by někdo mohl podezírat někoho ze zúčastněných, že smlouvu opatřil dřívějším datem, než byl den jejího uzavření. Což se může někdy „falšovat“ kvůli rozvodovému řízení nebo exekuci. Darovací smlouva je ale platná i bez ověřených podpisů. Jak již bylo zmíněno, darování nemovitosti je oproštěno od darovací a dědické daně. Což se týká přímých příbuzných – dětí, vnuků, vnuček, rodičů, prarodičů a manželů. Totéž se vztahuje na tzv. podružné příbuzné – na  sourozence, neteře a synovce, tety a strýce, zetě a snachy a zkrátka by
nepřišli ani tchyně a tchánové.

Zápis do katastru nemovitostí

Po proběhnutí procesu darování je nutné dát vědět příslušnému katastru nemovitostí o vašem záměru. Proto musíte sepsat a podat návrh na vklad do katastru. Tento návrh musí znovu obsahovat přesné identifikační údaje dárce a obdarovaného, tzn. jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště. U tohoto údaje je třeba si dát pozor, aby bylo opravdu uvedeno místo trvalého pobytu a ne například zasílací adresa. Katastr nemovitostí si ověřuje veškeré údaje přes evidenci obyvatel a pokud by někdo uvedl chybné bydliště, tak je celý návrh na vklad neplatný. Současně je nutné přesně označit darovanou nemovitost, aby bylo katastru nemovitostí jasné, o kterou se jedná. K podanému návrhu na vklad je třeba přiložit dvě darovací smlouvy (v našem případě jsou uvedeni dva zúčastnění) a platí, kolik je účastníků procesu darování, tolik bude na katastr vloženo smluv. K tomuto počtu je třeba připočítat další dvě kopie pro potřeby katastru nemovitostí. Pokud by  někdo ze zúčastněných nemohl být přítomen procesu darování a nechal se zastupovat, tak je třeba k daným listinám přiložit i plnou moc pro zástupce. Vložení nemovitosti na katastru není zdarma, celá transakce vás bude stát 500 korun, za které je nutné koupit kolek. Jakmile katastr nemovitostí pravomocně rozhodne o povolení převodu, tak onoho rozhodného dne končí celý proces darování nemovitosti.

Darování nemovitosti osobě v nepříbuzenském vztahu

Ještě je třeba se zmínit o tom, co se stane, pokud se někdo rozhodne darovat nemovitost někomu nepříbuznému, jinými slovy, na kterého by se vztahovala povinnost zaplatit darovací daň. Výše daně se vypočítává z ceny majetku, který byl darován a platí ocenění ze dne jeho nabytí novým majitelem. Pokud má darovaná nemovitost cenu do jednoho miliónu, tak se zaplatí daň ve výši 7%. Při vyšší ceně nemovitosti je zákonem určeno rozpětí a podle toho, do kterého intervalu darovaná nemovitost spadá, se zaplatí daň. Jinak řečeno, daň tvoří fixní částka (např. v intervalu od 2 miliónů do 5 mil. se jedná o 160 000 korun) a k ní se přičítají procenta z částky, která přesáhne spodní mez daného rozpětí. Kdyby se jednalo o nemovitost v hodnotě 3 milióny, tak spodní mez jsou 2 mil. a ke 160 000 korun by se mělo ještě připočítat 12% z miliónu (3 mil. – 2 mil. = 1 mil.). Obdarovaný je povinen podat daňové přiznání do 30 dnů ode dne doručení smlouvy o provedeném převodu. A zajímavá situace nastane, když nový majitel není schopen daň zaplatit, protože potom tato povinnost přechází na dárce.

Pokud chcete pomoci s darováním nemovitosti a nebo máte složitější právní dotaz, můžete se obrátit na právní kancelář Kropáček –  stačí do formuláře na  webu popsat svou záležitost a získáte obratem konkrétní informace o tom, jak postupovat.

42 komentářů k Jak darovat nemovitost

 1. chci darovat dceři chalupu .Jak mam začít. Notař,ktastr ?Děkuji

 2. Rodiče postavili dům.V roce 2010 zemřela matka.Majetek by měl přejít na otce.Ale v katastru nemovitostí jsem zjistila,že dům je přepsaný na bratra,který v něm žil i s rodiči. A nyní jsem se dověděla od otce, že nikomu nic nedaroval, Přitom bratr tvrdí, že je tam všechno jeho. K dědickému řízení po matce jsem vůbec nebyla přizvána a bratr tam udal, že matka žádný majetek neměla.Otci je 98 let,ale myslí mu to dobře. Je upoután na lůžko o bratrově úmyslu mě nevyplatit nic nevěděl. Asi ani neví, co obsahuje věcné břemeno. Bratr je totiž právník, má spoust známých. Nevím, jestli může vůbec o dědictví rozhodovat nějaký soudní komisař(Petr Boháč z Uh. Hradiště).A nebylo mi ani doručeno žádné rozhodnutí. Nevím, co můžu udělat ještě za otcova života, nebo jestli celou kauzu nechat až po jeho smrti.Děkuji

 3. to by mu musela asi jedině darovat matka… no co bratr prováděl, aby se to takhle stalo samozřejmě netuším.. jaká byla vlastnická struktura atd., co jim dal třeba podepsat.. asi moc dobře věděl co dělá

 4. Našla jsem jen Odstupní smlouvu z roku 51 uzavřenou mezi mými rodiči, ze které vyplývá,že polovina parcely a domu patřila matce.Mohla darovat bratrovi jen svou polovinu? Nebo měla právo darovat bez otcova svolení všechno?

 5. A dovolím si vám položit ještě jednu otázku. V případě, že otec nikomu nic nedaroval a v katastru nemovitostí je dotyčná nemovitost zapsána na bratrovo jméno co vím, už několik let, jde o podvod? Podotýkám, bratr je bývalý policajt, právník a do roku 2010 komunální politik. Došlo mi totiž, proč jsem nebyla informována o dědickém řízení. Prostě žádná nemovitost na naše rodiče nebyla v katastru nalezena a on uvedl,( zastupoval nemohoucího otce), že matka nevlasnila žádný majetek. A ještě jsem si vzpoměla, že matka někdy koncem 70 tých let sepsala závět a ta na to konto nebyla vůbec otevřena. Přemýšlím totiž, že na něj podám trestní oznámení, aby se jeho jednání prošetřili i když bych tu záležitost musela někam, kde ho neznají.Je to smutné! Děkuji za odpovědi.

 6. Dobry den.
  Chtela bych se zeptat, zda je mozna prevest veskery majetek na nezletile dite (2 roky).Pokud je to mozne, prosim o radu jak postupovat. Dekuji

 7. Dobrý den,

  chtěla bych se zeptat… Moje máma žije nyní se svým manželem. Mají dům. Ten je jen jejího manžela. Chtějí ho napsat na mě. Zajímalo by mě, jestli je možné aby mámy manžel daroval dům máme a ta pak mě. Dalo by se to tak udělat? Děkuji za odpověď.

 8. jak mám postupovat mám smanželkou koupený byt a chtěl bych ho přenechat manželce.mám totiž z prvního manž. syna který se se mnou nestýká tak nechci aby po mně něco dostal. děkuji za odpověd.

 9. sestra mého muže ( jsme mamnželé) nám chce darovat pozemek, jehož vlatníky je ona a její manžel, jak postupovat a platí se v tomto případě nějaká darovací daň? Pokud ano, jakou nejmenší částku je možno v daru uvést? Děkuji moc za odpověď

 10. Moje teta, která má jediného příbuzného mého otce mi chce darovat chalupu. Zjistil jsem však, že podle nového obč. zákoníku v roce 2014 se platí daň z převodu nemovitosti 7% při hodnotě do 1 mil. Kč. Když mi to však jakoby prodá, tak zaplatím daň z převodu nemovitosti jen 4%. Mám pravdu? Děkuji za odpověď.

 11. DOBRÝ DEN,CHTĚLA JSEM SE ZEPTAT A JESTLI BY MI NĚKDO PORADIL CO MÁM DĚLAT A JAK POSTUPOVAT.UŽ NĚKOLIK LET,PO SMRTI DĚDEČKA BYLO NA MĚ PŘEPSANÁ PŮLKA BARÁKU,DRUHÁ PŮLKA PATŘÍ MOJÍ MAMINCE.POTŘEBOVALA BYCH,ABYCH TU MOJI PŮLKU PŘEPSALA NEBO DAROVALA SVOJÍ MAMINCE.PŘEJE A CHCE TO MOJE SESTRA,NEMÁME ZROVNA DOBRÝ V STAH 🙁 PROTO CHCI,ABY BYL KLID….PROSÍM PORAD TE MI JAK MÁM POSTUPOVAT PŘI DAROVÁNÍ. KOLIK A ZA CO BYCH PLATILA FINANČNÍ ČÁSTKU Z MÉ PŮLKY NA MAMINKU.DĚKUJI

 12. Dobry den, chtela jsem se zeptat na postup DAROVANI NEMOVITOSTI jedna se o zahradni chatku i s pozemkem, chtela bych to darovat synovi, protoze jsem se odstehovala do zahranici a vdala se a do CR uz nemam v umyslu se vracet a tudis tam nemam ani trvaly pobyt. Dekuji pekne za pomoc a radu

 13. Dobry den , mame s manželem dum kterym ručime na synuv družstevní byt ,vzhledem že děti se ke mě nechovají dobře zamýslim darovat svojí pulku domu UNICEF je to možné?Velice děkuji za odpověd

 14. Dobrý den prosím ziji s přítelem v mém bytě ,potom jsem byt prodala zaplatila dluhy a vzala si hypotéku postavila dům jsemv katastru napsaná jen já co se týče hypotéky taky jsem tam ja pouze přítel mi rucil mám děti což přítel ví a o všem věděl jinak bych do stavění domku nešla pracovala jse a zajištovala a vedla stavbu já.Nyní si přítel našel novou známost a dožaduje abych dům prodala a dala mu nějaké peníze ,což já neudělám byl si všeho vědom já bych jinak stavět nešla ,když jsme se přestěhovali do domku dala jsem mu trvalý pobyt,to jsem netušila co nastane přispíval mi v domku na domácnost 4000kč nyní když jsem řekla,že nic prodávat nebudu,přestal mi i přispívat ,je možné zrušit mu pobyt ,myslím si že nemá nárok po mě cokoliv požadovat.Děkuji za odpověd.

 15. Dobrý den, chci se zeptat chtěla bych darovat barák. Mám 3 syny,ale darovat ho chci jen jednomu. je nutné aby se zbylý dva synové vzdali práva na barák, aby později nevznikli nějaké komplikace v případě mé smrti. A musím při tomto dělat odhat nemovitosti.? Jak se v takovéto situaci postupuje.

 16. Dobrý den, vlastním s maminkou napůl chalupu. Chci se zeptat, zda je pro nás prodat či darovat cizím lidem. Co všechno bych musela platit. Chalupa muže mit odhad od oka tak 300-400.000. Jákym způsobem to bude pro nás nejlevnější a musím mit odhad? Děkuji Semrádova.

 17. Byla jsem 15 let v zahranici.V te dobe zemrel muj otec a sestra presvedcila maminku,aby dum darovala ji,protoze ja jsem mimo republiku.Ale aby obesli dvoji placeni poplatku s darovaci smlouvy a sestra chtela ten dum ihned darovat synovi,byla darovaci smlouva napsana na vnuka.Maminka tam ma dozivotni bremeno.Ja se dovedela o tom nahodou za dva roky.
  O maminku melo byt pecovano ale dokud byla OK vse probihalo bez problemu.Pred rokem mela maminka mozkovou mrtvici a potrebuje stalou peci.V teto chvili nikdo na ni nema cas a situace byla neunosna tak,ze me primela vratit se ze zahranici zpet a postarat se o maminku.Nastel problem bydleni.Ja dostala zakaz vstupu do domu a tak jsem pronajala byt ,abych se o maminku mohla postarat.
  Chtela bych vedet,jestli se darovaci smlouva da za zivota maminky zmenit a jak mam postupovat,Take si myslim,ze neni vporadku,ze ja jsem byla vyrazena z dedictvi a ze mi nebyl vyplacen zadny podil,ktery by nam s maminkou prave tet prisel vhod.Muze maminka udelat v dane situaci nejaky dodatek do smlouvy.Podotykam maminka je zatim svepravna.Ma problemy s pohybem.Dekuji za odpoved.Draha

 18. Dobrý den, jsem svobodný a bezdětný.
  Před 14 lety po smrti mého otce se moje máma vzdala dědictví a tím byla dědická práva na dům a přilehlý pozemek převedena rovným dílem na mne a sestru. Sestra má dvě děti.
  Uvažujeme o převodu 50% podílu mé sestry formou daru na mne.
  Mám dotazy ohledně následného dědictví:
  1) pokud by došlo v budoucnosti, po realizaci tohoto darování, k úmrtí mé sestry, měli by její potomci nárok na dědictví?
  2) pokud by došlo v budoucnosti, po realizaci tohoto darování, k mé smrti i smrti mé sestry, měli by její potomci nárok na dědictví?
  3) pokud bych, po realizaci tohoto darování, nesepsal žádnou závěť, kdo bude dědit?
  4) dá se případnou závětí, po realizaci tohoto darování, určit kterýkoli dědic?
  Pokud jsou i jiné alternativy prosím o jejich sdělení.
  Děkuji velmi za odpověď.

 19. Dobrý den,

  rád bych se zeptal, jak mám postupovat v následující situaci:
  Moje mamka, která tráví většinu roku v zahraničí, mi chce darovat byt, který je v ČR a splácí jej (překlenovací úvěr v české bance). Její podmínkou je, abych doplatit zbytek peněz bance (hypotékou na mé jméno) a z časových důvodů zařídil vše, co zařídit můžu (připrava darovací smlouvy a příprava pro převod nemovitosti atd.), aby až přijede, se zde musela zdržet jen po dobu nezbytně nutnou. Mám jakousi představu, co bych měl asi udělat (domluvení schůzky v bance, darovací smlouva, převod na katastru, žádost o mou hypotéku), ale nevím, kde začít, jak přesně postupovat a na koho se příp. v těchto dílčích věcech obrátit.

  Děkuji za odpověď.

  Pepe.

 20. Dobry den, moje matka pred nekolika lety zastavila svuj byt memu bratrovi – jejimu synovi, ted ma insolvenci , jeho dum prodava banka a ja- dcera s manzelem chceme vyplatit byt(castka z prodeje domu nestaci, tak zbytek dluhu pada na matcin byt), ale chceme dat matce penize a az pak by mi ho darovala( po 5letech insolvence po nem ty penize muze vysoudit), ale když mi ho daruje mohou jeste nejakym zpusobem bratri po me neco chtit nebo jejich deti? dekuj H.

 21. Dobry den!
  Chci darovat dceri nemovitost.Co musim pro to udelat,aby to bylo uskutecnitelne.Jak stahnout prazdny tiskopis?Dekuji za odpoved.
  Lorenc

 22. Dobrý den,
  maminka mi chce darovat byt . Jak máme postupovat a jaké poplatky zaplatíme ?Platí se u darování daň z převodu nemovitost? Děkuji za odpověď Iva

 23. Dobrý den,chtěla bych synovi darovat,svoji půlku domu,co k tomu budu potřebovat,děkuji

 24. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, když chci se svým manželem darovat byt, který nám společně patří mé mamince bude se platit nějaká daň?
  Děkuji za odpověď. Jana S.

 25. Dobrý den,
  rodiče mi chtějí darovat byt na kterém splácejí ještě hypotéku. Tudíž bych po nich převzal jak byt, tak i hypotéku. Můžete mi prosím poradit jak postupovat, případně na co si dát pozor?
  Děkuji za odpověď. Lukáš

 26. manžel mi zemřel a já chci jeho synovi darovat garáž kolik budeme platit dan

 27. Dobrý den,mám dotaz.Jsem vdaná 22let a menžel měl před naším snatkem chalupu do které stále investujeme-bazén,přikoupení pozemnů,nová střecha atd.Ted se rozhodl,že ji daruje svému synovi z prvního manželství.Mohu do toho mluvit?děkuji za odpověd.S pozdravem Mandryszová.
  P.S.Jistě pochopíte,že nechci zveřejnit své jméno na internetu.Dík.

 28. Dobrý den, jsem ženatý 5 let, když mi darují rodiče družstevní byt, může manželka v případě rozvodu požadovat polovinu bytu?Dá se napsat do darovací smlouvy nějaká podmínka, že byt je pouze můj a nepodléhá majetku nabitém v manželství? Diky za odpověď

 29. Dobrý den mam dotaz k platnosti darovací smlouvy Mama podepsala DS v červnu a obdrovany až po její smrti v srpnu do katastru vložil vklad také až po její smrti je to vše platné a nemovitost bude jeho?

 30. Dobrý den, mám možnost od známého “za korunu” získat pozemek s malou chatou asi 370 m². a má otázka je, jak to provést nejlevněji a nejrychleji??

 31. Otec daroval mně a stejným dílem i třem mým sourozencům, nebyly sepsány darovací listiny. Já jsem za ty peníze koupila nemovitost (pozemek), ta byla a je zapsána jen na mé jméno. Po rozvodu se neprovedlo majetkové vyrovnání ani další nemovitosti (nedohodli jsme se), po třech letech od rozvodu bylo společné vlastnictví děleno na poloviny. Nemovitost v mém výlučném vlastnictví zůstává mojí a nepodléhá společnému vlastnictví? Každý ze sourozenců mi poskytl čestné prohlášení pro soud, že jsme nemovitosti dostali darem, stejným dílem, jen nemáme darovací listiny od otce. Je mnou za peníze darované otcem koupená nemovitost jen moje?

 32. Dobrý den,
  po smrti mé maminky jsme zjistili že polovina zahradní chatky byla ještě za jejího života přepsána na jejího přítele a po jeho smrti na jeho syna.Syn bydlí velmi daleko a nyní se rozhodl že nám svou část chaty daruje. V katastru nemovitostí je již polovina chaty zapsána na jeho jméno. Jak máme tuto záležitost vyřešit co nejrychleji a nejlevněji?

 33. Dobrý den,

  V r. 2005 jsme zdědili (3 sourozenci, každý 1/3 pozemků – polí) po zemřelé matce. Pozemky pronajala za svého života jedné zemědělské a.s. k hospodaření – nájemní smlouva s výpovědní lhůtou 5 let, která přešla na nás a trvá dosud. Nyní mi chce bratr darovat svou 1/3 pozemků. Bydlí v Brně, takže je pro něho obtížné přijet k notáři do Ústí n.L. (tj. místo mého trvalého bydliště) k sepsání a podepsání darovací smlouvy. Je možné, aby mi dal úředně ověřenou plnou moc k zastupování ve věci darování ? Pokud ano, tak jaké náležitosti musí obsahovat plná moc ?
  Děkuji za odpověď. M.

 34. Chceme vnukovi darovat část nemovitosti, kterou manžel získal dědictvím, dále potom garáž ve společném vlastnictví. Zajímá mne, jak bude posuzován vztah manžel-vnuk. Jedná se o chlapce mého syna z prvního manželství.

 35. Dobrý den,

  prosím o radu,dlouholetý kamarád se rozhodl darovat byt mému synovi.
  Je nějaké řešení aby nemusela být placená daň z nabytí?
  Případně jestli může byt prodat např. za 200 000 ikdyž má hodnotu 1 000 000? Nebo musí být zavolán odhadce?
  Děkuji.

 36. Dobrý den,
  zdědila jsem po otci malou část pozemku,ale na tom pozemku již stojí dům který není náš. S majitelem domu jsme se domluvili že by jsme jim ten pozemek darovali. Mohli by jste nám prosím poradit kam zajít aby se to dalo vyřídit nebo jak postupovat?

 37. Dobry den,rodiče mi chtějí formou darovací smlouvy darovat rodinny domek.Musí každy z rodičú sepsat darovací smlouvu
  na svoji polovinu domku nebo stačí jedna darovací smlouva?

 38. Dobrý den,rodiče mi před osmy lety darovaly rodinný domek.Mám ještě sestru s kterou se nestýkáme a taky proto mi rodiče domek napsali domek darem a jsem zapsána jako majitel na katastru nemovitostí.Chtěla bych ale vědět jestli sestra muže po smrti rodiču to nějak napadnout a dělat si na dum nějaké nároky a pokud ano jak mám postupovat aby jsem sni neměla potom nějaké problémy.Děkuji za odpověd

 39. Dobrý den. Chtěla bych svůj malý domek darovat svým dvěma vnukům. Jak mám postupovat když vnuci nejsou plnoletí zda musí mít zákonného zástupce a kde se první obrátit. Děkuji.

 40. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat a poradit, jak postupovat při darování nemovitosti. Rodiče vlastní dům se zahradou a každý má polovinu. Matka si svůj díl chce nadále ponechat. Otec chce svoji polovinu darovat mně. Chtěla bych vědět, zda mi může jeho polovinu darovat? Nebo musí mít souhlas i mé matky? Musí se ji ptát, aby s tím souhlasila? Pokud je možné polovinu darovat, prosila bych Vás a radu jak mám postupovat. Ještě se chci zeptat, zda otec musí vše vyřizovat osobně, nebo je možné, abych za něj vše zařídila? Například na základě plné moci? Kam všude by se musel dostavit? Zdravotně na tom není dobře, mimo nemocí dost špatně chodí a nevydrží delší cestu. Jak a kde se ověřují podpisy? Jsem v tomto směru opravdu laik a nevyznám se. Budu Vám moc vděčná za každou radu. Předem Vám moc děkuji za odpověď.

 41. mám byt v osobním vlatnictví a chtěla bych ho darovat vnukovi ,který bude mít 9 let co mám udělat

 42. Pokud řešíte darování nemovitosti, doporučuji se obrátit na kancelář Kropáček a napsat jim přes formulář https://www.radirna.cz/pravo-pp, napíšou vám konkrétní radu pro váš případ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *