Motivační dopis pro Erasmus

Motivační dopis pro Erasmus

Program Erasmus neboli European Action Scheme for the Mobility of University Students je programem, který zastřešuje Evropská unie. Hlavním cílem je podpora zahraniční mobility vysokoškolských studentů a pedagogů.

Co potřebuju, abych mohl vyjet na Erasmus

Podmínky se liší v závislosti na daném studijním programu, nejčastěji se setkáte s tím, že vaše alma mater bude vyžadovat, abyste na výjezd za zahraničním studiem byli příslušně jazykově vybaveni, což dotvrdíte například dokladem o absolvování zkoušky, případně univerzita nechá uchazeče vypracovat test. Dále pravděpodobně přijdou na přetřes studijní výsledky žadatele. Známky proto nepodceňujte, ačkoli se vám zdá, že důležité je vysokou školou hlavně projít. Poctivé plnění školních povinností se vám může vyplatit a přiklonit štěstěnu na vaši stranu.

Mimo výše popsané v zásadě už nepotřebujete nic víc, než být řádným studentem, který je zapsaný v některém studijním programu. Často si ale budete muset na pobyt počkat spíše do vyššího ročníku, nedoporučuje se ovšem odjíždět až v posledním semestru. Obě školy, tedy ta, ze které odjíždíte, i ta, na kterou se chystáte, vám také musí potvrdit váš studijní plán a počty kreditů.

Některé předměty se vám po návratu uznají, ale dost možná si studium budete muset o další semestr prodloužit. Před přihlášením si tak zodpovědně rozmyslete, jestli vám pobyt vůbec stojí za to, abyste ve školní lavici strávili další čas. Na Erasmus poté míříte minimálně na 3 měsíce, maximálně na 1 rok. Povolen je výhradně jeden výjezd v průběhu studia.

V neposlední řadě budou o vaší účasti rozhodovat i finance. Počítá se s vaší spoluúčastí při uhrazení části nákladů na zahraniční studium. Domovská škola vám však bude přispívat speciálním stipendiem.

Jak napsat motivační dopis

Zodpovědná příprava motivačního dopisu vám zabere zhruba hodinu času. Možná i více podle toho, jak jste jazykově zdatní nebo zkušení v tvorbě podobných textů. Je dobré s tím předem počítat a nespoléhat se na to, že jej stvoříte „na koleni“ během deseti minut v poslední den termínu pro podávání žádostí. Píšeme na počítači, některé univerzity rovněž požadují, abyste využili výhradně jejich oficiální formuláře.

Tento dopis je nutné odevzdat v cizím jazyce, což většinou bývá angličtina. Hlavní zásada je podobná, jako když se prezentujete libovolným textem ve své mateřštině: Především bez chyb. Ve zmiňované angličtině jsou typickou „bolestí“ celé řady studentů zejména časy. Rovněž se snažte vyhnout hovorové mluvě. Nemusíte ovšem znít až příliš formálně. Dobrá rada tedy zní: Když si nejste jisti v kramflecích, nechte si dopis přečíst od někoho jazykově vybavenějšího.

Co se obsahu týče, mnohé vypovídá už slovo motivační. Nést by se měl v pozitivním duchu. Celý dopis je o vás, proto byste si měli důkladně rozmyslet, proč vlastně do dané země a na tu kterou univerzitu míníte jít a co by vám tato zkušenost měla přinést. Zkuste vymyslet něco víc, než je obligátní vylepšení jazykových dovedností. Buďte upřímní, nebojte se projevit, ale nesnažte se dopis vyšperkovat přemrštěným množstvím líbivých frází.

Proč chci vyrazit na Erasmus aneb klíčová část dopisu

Studium v zahraničí by vám mělo pomoct ve vašem dalším životě, ať už studijním nebo později pracovním. Přemýšlejte, co tedy můžete vytěžit z odjezdu v tomto směru a neváhejte to zmínit. Chcete v rámci některého z vyučovaných předmětů psát diplomovou práci? Směřujete za konkrétním profesním uplatněním? Nebo už dokonce nějaké pracovní zkušenosti máte? Případně provozujete mimoškolní aktivity, které se k oboru vztahují? Prošli jste kurzem nebo absolvovali stáž či pobyt v dané zemi? Všechny tyto argumenty lze použít. Svůj zájem můžete opřít i o politický systém, multikulturní prostředí či o vztah k jazyku, který se v dané zemi používá.

Nezapomeňte stručně nastínit nejen důvody pro výběr konkrétní univerzity, ale i očekávané povinnosti při budoucím studiu mimo domov. To aby z dopisu zřetelně vyplynulo, že jste si vědomi, co vás čeká a nepojímáte Erasmus jako dlouhé prázdniny.

Na škodu není ani v dopise předestřít, že jste si o budoucím působišti něco zjistili a máte přehled o zdejším vzdělávacím systému nebo o konkrétních vyučovaných předmětech. Dejte najevo aktivitu a zájem, opět ale platí: S citem. Nemusíte se doslova přetrhnout v tom, abyste dotyčnou instituci vychválili.

Co by v motivačním dopise zaznít nemělo

Stále pamatujte na to, že váš dopis má oficiální charakter a číst ho budou pedagogové, neboť žádost posuzuje domovská univerzita. Vaše vášeň pro špagety jako důvod k odjezdu tak pravděpodobně nikoho nenadchne. Buďte věcní, nemusíte hýřit emocemi a dokazovat, že kvůli této šanci nervozitou už týden nespíte. Není třeba zrovna tak zabíhat do osobních detailů ve stylu, že vaše babička se kdysi osudově zamilovala do jistého Francouze.

Rozhodně nepište příliš rozvláčně. Neusilujete o Nobelovu cenu za literaturu. Maximální doporučený rozsah motivačního dopisu činí jednu stranu formátu A4 nebo zhruba tři až čtyři odstavce. Podobně to platí o jazykové struktuře dopisu, nezamotávejte se do zbytečně květnatých souvětí.

A to nejdůležitější: Zásadně nikdy v motivačním dopisu nelžeme!

Správná struktura motivačního dopisu

Každý motivační dopis by měl mít, lidově řečeno, „hlavu a patu“. Strukturu je vhodné si osvojit už v tomto okamžiku, znalost se vám bude později hodit. Tato šablona totiž neplatí jen pro ten, který píšete v rámci žádosti o Erasmus, ale použít ji můžete i tehdy, pokud bude motivační dopis součástí vaší žádosti o zaměstnání.

Do záhlaví dopisu je nutné vyplnit datum, dále byste neměli zapomenout ani na adresu vaší školy. Na samý začátek patří náležité oslovení, tedy obdoba českého „vážený pane/vážená paní“. Pro zmiňovanou angličtinu platí, že pakliže znáte příjmení osoby, které se dopis adresuje, můžete napsat „dear Mr./Mrs.“ a doplnit jméno. Pokud netušíte, který konkrétní člověk dopis bude číst, použijte univerzální formulaci „dear Sir/Madam“. Za oslovením následuje dvojtečka nebo čárka. Chcete-li být maximálně formální, patří na toto místo spíše čárka.

Poté přejděte rovnou k věci a pište o důvodech, proč byste zrovna vy konkrétně měli získat místo na Erasmu. Pamatujte, že ten, kdo bude váš dopis číst, ho nemusí dočíst do konce. Proto informace o sobě uvádějte až v dalším odstavci a pište o tom nejdůležitějším hned na počátku. Dopis je rozhodně vhodné pro přehlednost členit na odstavce. Mezi každým odstavcem se v angličtině vynechává řádek.

V závěru byste měli stručně shrnout vše, co jste napsali v předchozích bodech. Opět je to z praktických důvodů, někteří kantoři si totiž jednoduše přečtou pouze začátek a konec dopisu. Na poslední řádky patří zdvořilá fráze, jíž dopisem oslovené osobě poděkujete a vyjádříte svůj zájem o výsledek toho, o co jste tolik usilovali. Použít můžete například tuto formulaci: „Thank you for your time and consideration. I look forward to your response.“

A samozřejmě nezapomeňte na závěrečný pozdrav. Znáte-li jméno adresáte, patří na toto místo formulace „Yours sincerely“. V opačném případě použijte frází „Yours faithfully“. Poté se podepíšete a vyčkáte si na konečný verdikt.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *