Gmail

Som začínajúci a nevedomi Gmail-ak . Prosím o usmernenie. Odoslal som niekolko správ. Na stránke kontakty som dostal imail, odpoveď od osloveného,ale aj odpoveď od aut.filtra.Ako obysť filter,aby oslovený obdržal môj imeil.Čo spraviť, aby ho to oslovilo.Taktiež na stránke vľavo