žaloba

Prosím o pomoc se sepsáním vzoru žaloby dle ust. § 185e o.s.ř. Jde o nahrazení souhlasu k vydáním peněžních prostředků ze soudní úschovy. etternnity@seznam.cz Děkuji