Formulář žádosti o vydání předmětu soudní úschovy dle §185e

Musím podat u okresního soudu žádost o vydání peněz za akcie ArcellorMital,které jsou v soudní úschově,protože 2.příjemce Centrum Consultant Finance nedal souhlas s vydáním ze soudní úschovy.Nevím,jaké náležitosti tato žádost musí obsahovat nebo zda musí být na předepsaném formuláři. Děkuji